W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

AKTUALNOŚCI

ŻEGNAJ PRZYJACIELU

11 czerwca na wieczne pastwiska pogalopował INTIMUS (Damon – India po Argus II) ur. 18.02.1993r. w SK Pępowo. Kasztan z łysiną rasy wielkopolskiej, partner w pracy, przyjaciel, członek rodziny. W 1996r. przyjechał na Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice sprawdzić się jako koń wyścigowy, niestety nie była to jego bajka (najlepsze osiągnięcie to V m.). Jesienią 1996r. już jako wałach został zakupiony przez Straż Miejską Wrocławia. Dał się poznać jako uparciuch, indywidualista, koń o żelaznym zdrowiu (22 lata w służbie bez L4). Jego charakterek sprawił, że niektórzy z funkcjonariuszy nie chcieli mieć z nim nic wspólnego, a nieliczni pokochali do końca. Patrolował Wrocław, brał udział w najważniejszych świętach państwowych i wydarzeniach miejskich. Continue reading

TAK NIE PARKUJMY !

10 czerwca 2021 r. (czwartek) strażnicy miejscy prowadzili  działania prewencyjno kontrolne pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:

 

 

 

 • nałożono 47 mandatów na kwotę 6.700 zł.
 • wydano dyspozycję odholowania 14 nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów
 • wydano dyspozycję odholowania 3 „wraków”
 • na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założono 12 blokady
 • wszczęto 9 postępowań w związku z podejrzeniem popełnienia wykroczenia
 • pouczono 12 osób
 • zostaną skierowane 3 wnioski o ukaranie do Sądu

EKOPATROL W DZIAŁANIU

10 czerwca 2021 r. (czwartek) godzina 16.00 ulica Szczecińska – przeprowadzono kontrolę punkt skupu metali kolorowych. W wyniku kontroli ujawniono naruszenie warunków gospodarowania odpadami w sposób zagrażający środowisku – m.in odpady ciekłe  przedostawały się na ziemię. Skontrolowano także prawidłowość prowadzenia ewidencji kart przyjęcia odpadów gdzie stwierdzono nieprawidłowości. Osobę odpowiedzialną ukarano mandatem 500 z art. 171 Ustawy o odpadach i mandatem 500zł.  z art. 188 Ustawy o Odpadach.

ANIMAL PATROL W DZIAŁANIU – uratowane ptaki (zdjęcia)

10 czerwca 2021 r. (czwartek) o godzinie 14:20 na ulicy Trójkątnej strażnicy miejscy przejęli od osoby zgłaszającej dwa ranne ptaki (z rodziny dzięciołowatych – może to być dzięcioł płowy) które wcześniej były  zaatakowane przez kota (wolnożyjącego). Ptaki przewieziono do Fundacji Gruszętnik – gdzie otrzymały kompleksową pomoc i opiekę.

Continue reading

TAK NIE PARKUJMY !

9 czerwca 2021 r. (środa) strażnicy miejscy prowadzili  działania prewencyjno kontrolne pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:

 

 

 

 • nałożono 80 mandatów na kwotę 9.550 zł.
 • wydano dyspozycję odholowania 17 nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów
 • wydano dyspozycję odholowania 2 „wraków”
 • na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założono 33 blokady
 • wszczęto 32 postępowań w związku z podejrzeniem popełnienia wykroczenia
 • pouczono 13 osób
 • zostanie skierowany 1 wnioski o ukaranie do Sądu

BEZPIECZNE OSIEDLA – KLECZKÓW, OŁBIN

09 czerwca 2021 r.  (środa) strażnicy miejscy przeprowadzili kompleksowe działania prewencyjno – kontrolne na osiedlach Kleczków i Ołbin – skontrolowano m.in miejsca wskazane przez mieszkańców gdzie odbywają się libacje alkoholowe, miejsca przebywania osób będących w kryzysie bezdomności, otoczenie placówek oświatowych, miejsca wyprowadzania psów (ze zwróceniem uwagi na sprzątanie nieczystości i prowadzeniem psa na smyczy).

 

Podczas działań:

 • nałożono 22 mandaty na kwotę 1.600 zł
 • założono 16 blokad na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów

ANIMAL PATROL W DZIAŁANIU (czytaj dalej)

8 czerwca 2021 r. (wtorek) przy ulicy Kolejowej interweniowali strażnicy miejscy w związku z otrzymaniem zgłoszenia od mieszkanki zaniepokojonej przeprowadzanymi pracami na elewacji budynku – które mogły doprowadzić do śmierci ptaków.

 

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU

W dniu 08 czerwca 2021 r. (wtorek) ulica Kleczkowska – strażnicy miejscy przeprowadzili kontrolę z zakresu ochrony środowiska w punkcie skup złomu. W wyniki kontroli stwierdzono nieprawidłowości gospodarowania odpadami oraz wprowadzanie zanieczyszczeń do gruntu. Sprawcę wykroczenia ukarano  mandatami na kwotę 1000zł

EKOPATROL W DZIAŁANIU

W dniu 08 czerwca 2021 r. (wtorek) ulica Sycowska – strażnicy miejscy wspólnie z pracownikami ZDIUM ujawnili –  reklamę  w pasie drogowym umieszczoną bez zezwolenia, umieszczone odpady pochodzące z działalności podmiotu w pojemnikach na odpady zmieszane oraz brak kart przekazania odpadów niebezpiecznych.  W związku z ujawnionymi wykroczeniami – zostanie sporządzony wniosek o ukaranie do Sądu.