W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Beata Dopierała

BEZPIECZNE OSIEDLA – Tarnogaj

W ubiegłym tygodniu szczególnym nadzorem zostało objęte osiedle Tarnogaj. Kontrole obejmowały w szczególności:
– ruch drogowy;
– spalanie;
– miejsca przebywania osób bezdomnych;
– pojazdy nieużytkowane;
– spożywanie alkoholu;
– nielegalny handel; Continue reading

EKO PATROL W DZIAŁANIU – gryzący problem

30 listopada zakończyła się obowiązkowa deratyzacja, jednak dbać o otoczenie i stosować się do wszystkich zasad należy zawsze, dopiero wtedy pożądany skutek zostanie osiągnięty. Oddział Ochrony Środowiska regularnie, a w szczególności w okresach obowiązkowej deratyzacji prowadzi kontrole. Tylko w tym roku było ich 887, z czego 55 zakończyło się mandatami na kwotę 13450 zł, sporządzono 1 wniosek do sądu oraz udzielono dwóch pouczeń. Continue reading

TAK NIE PARKUJMY

03,04,05 grudnia 2021 r. (piątek, sobota, niedziela) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 258 mandatów na kwotę 49550 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 50 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 81 blokad;
• pouczyli 29 osób;
• wszczęli 56 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.

TAK NIE PARKUJMY

2 grudnia 2021 r. (czwartek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 76 mandatów na kwotę 11700 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 21 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 11 blokad;
• pouczyli 10 osób;
• wszczęli 27 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.

NIE DAJ CZADU – CHROŃ ŻYCIE

Czad, czyli tlenek węgla, każdego roku zbiera swoje okrutne żniwo. Seryjny truciciel, bezszelestny, bezwonny, niezwykle skuteczny. Właśnie rozpoczął się sezon grzewczy, czyli okres działania tego podstępnego zabójcy.

Co to jest czad?
Czad inaczej mówiąc tlenek węgla, powstaje w wyniku niepełnego procesu spalania. Jest niezwykle groźny, ponieważ nie można go poczuć ani zobaczyć. Może być błędnie kojarzony z gazem ziemnym, którego zapach czujemy. Większość osób posiadających piecyki i inne tego typu urządzenia bagatelizuje problem myśląc, że gdy czad zacznie się wydzielać, to po prostu go poczują. Niestety! Tlenek węgla jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, lżejszym od powietrza, przez co szybko się rozprzestrzenia. Continue reading

TAK NIE PARKUJMY

26,27,28 listopada 2021 r. (piątek, sobota, niedziela) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 325 mandatów na kwotę 71980 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 25 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 87 blokad;
• pouczyli 25 osób;
• wszczęli 125 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.

WSPIERAMY AKCJĘ „PACZKA DLA LWOWIAKA”

„Paczka dla Lwowiaka” to akcja w czasie której zbierane są najpotrzebniejsze artykuły dla osób z okolic Lwowa, będących w trudnej sytuacji materialnej. Rodzin z dziećmi, seniorów, wychowanków domów dziecka czy pacjentów hospicjum.
Dary rzeczowe przyjmowane są w Centrum Historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej 184 do 2 grudnia. Jeżeli nie można dostarczyć ich osobiście, funkcjonariusze Straży Miejskiej chętnie pomogą. Wystarczy zgłoszenie u strażnika dyżurującego pod nr tel. 71 370 02 53. Informacje będą przyjmowane w dniach 26, 29 i 30 listopada oraz 1 i 2 grudnia (w godz. 8.00-18.00). Po paczkę przyjedzie patrol Straży Miejskiej i przewiezie ją w miejsce zbiórki. Continue reading

GALERIE HANDLOWE – kontrole pod kątem przestrzegania nakazu zasłaniania nosa i ust

Informacje dotyczące noszenia maseczek umieszczone są przy wejściach do urzędów, kin, sklepów, galerii handlowych oraz na drzwiach pojazdów komunikacji publicznej.
Mając na uwadze bardzo trudną sytuację epidemiologiczną, strażnicy miejscy stale
przypominają o zagrożeniach wynikających z nieprzestrzegania obostrzeń. Prowadzą kontrole, a osoby niestosujące się do obowiązujących przepisów muszą liczyć się z konsekwencjami wynikającymi z art. 116 § 1a Kodeksu wykroczeń, który mówi: „Kto nie przestrzega zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, podlega karze grzywny albo karze nagany”.
Przypominamy, że nosimy maseczkę nie tylko dlatego, że grozi nam mandat. Priorytetem jest zdrowie i przerwanie łańcucha zakażeń. Continue reading

BEZPIECZNE OSIEDLA – Muchobór Wielki

Osiedle Muchobór Wielki – w trakcie działań patrole Straży Miejskiej prowadziły kontrole m.in. pod kątem, utrzymania czystości i porządku, deratyzacji, spalania odpadów, pojazdów nieużytkowanych, osób nieprzestrzegających zakazów palenia wyrobów tytoniowych, miejsc przebywania osób bezdomnych, wykroczeń popełnianych przez opiekunów psów, przestrzegania przepisów ruchu drogowego, nielegalnego handlu, przestrzegania obostrzeń COVID – 19.
W czasie działań Eko Patrol ujawnił m. in naruszenia w związku z nieprowadzoną obowiązkową deratyzacją, brakiem złożonej deklaracji śmieciowej oraz nieutrzymaniem porządku na terenie nieruchomości przy ulicy Gagarina. Osoba odpowiedzialna została ukarana. Continue reading

TAK NIE PARKUJMY

24 listopada 2021 r. (środa) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 132 mandaty na kwotę 16500 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 28 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 23 blokady;
• pouczyli 15 osób;
• wszczęli 43 postępowania w związku z ujawnieniem wykroczenia.