W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

NASZE DZIAŁANIA PREWENCYJNE

FERIE ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ 2020 – DZIEŃ 7 (19 lutego)

120 dzieci ze Szkoły Podstawowej 113 przy ul. Zemskiej skorzystało z wielu atrakcji w ramach „Ferii ze Strażą Miejską”. Dzieci uczyły się z Panią Pauliną (ekolandia.edu, Ekosystem) jak być eko. O opiece nad zwierzętami, jakie są obowiązki właścicieli, co zrobić w przypadku ataku psa, a także jak udzielić pomocy, gdy widzimy ranne zwierzę uczniowie dowiedzieli się od p.o z-cy kier. Animal Patrolu Angeliki Wiwatowskiej. Mł. specj. Katarzyna Bandziak opowiedziała o pracy strażników, umundurowaniu, wyposażeniu, pojazdach uprzywilejowanych oraz zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach. St. specj Maciej Zegan – Mistrz bokserski poprowadził zajęcia sportowe i opowiedział o swojej pasji. Insp. Beata Dopierała opowiedziała o pierwszej pomocy, numerach alarmowych, a także zdradziła kilka ciekawostek z pracy patroli konnych. St. insp. Krzysztof Jakubczyk i st. insp. Jacek Góral z końmi Solaris i Buczyn zaprezentowali jak taki patrol wygląda. Continue reading

FERIE ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ 2020 – DZIEŃ 6 (18 lutego)

W siedzibie Straży Miejskiej ul. na Grobli 14/16 gościliśmy 100 dzieci wraz z opiekunami ze Szkoły Podstawowej 113 przy ul. Zemskiej. Nasi goście skorzystali z zajęć edukacyjnych w ramach „Bezpiecznych ferii” (MiniRatownik, Pies, Obcy niebezpieczny, Bezpieczeństwo w domu, szkole i na drodze, Jestem eko, prezentacja patrolu konnego), gier i zabaw oraz zajęć sportowych.

Równolegle funkcjonariusze z Zespołu ds. koordynacji programów prewencyjnych, st. insp. Krystyna Chmura i st. insp. Bogdan Dobosz spotkali się z dziećmi z Przedszkola 128 przy ul. Orlej w ramach akcji „Bezpieczne ferie”. Przedszkolaki zapoznały się z tematami „Bezpieczeństwo w domu, szkole i na drodze” oraz „Obcy niebezpieczny”. Continue reading

FERIE ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ 2020 – DZIEŃ 5 (17 lutego)

Grupa 30 dzieci ze Szkoły Podstawowej 40 przy ul. Sołtysowickiej odwiedziła strażników w komendzie przy ul. Na Grobli. O pracy w Straży Miejskiej i bezpieczeństwie opowiedzieli: st. insp. Krystyna Chmura i st. insp. Bogdan Dobosz. Poza tym stałe punkty programu: „MiniRatownik” – pierwsza pomoc dla najmłodszych – insp. Beata Dopierała, „Wszystko o zwierzętach” (dbam, sprzątam, opiekuję się, uważam) – p.o z-cy kier. Angelika Wiwatowska, patrol konny w składzie st. insp. Krzysztof Jakubczyk na koniu Solaris i st. insp. Jacek Góral na koniu Buczyn, zaprezentował swoje umiejętności jeździeckie, można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie oraz pogłaskać służbowego rumaka oraz zadać pytania. Continue reading

BEZPIECZNE FERIE W PRZEDSZKOLU 149 „TĘCZOWA POLANKA”

W Przedszkolu 149 „Tęczowa Polanka” przy ul. Obornickiej 160 dzieci wzięło udział w zajęciach edukacyjnych: „Bezpieczne ferie”, prowadzonych przez funkcjonariuszy z Zespołu ds. koordynacji programów prewencyjnych – st. insp. Krystynę Chmurę i st. insp. Bogdana Dobosza. Dzieci uczyły się o bezpieczeństwie w domu i poza nim, kontaktach z osobami obcymi (na co uważać) oraz o kontaktach z psem i jak zachować się gdy atakuje. Continue reading

MINI RATOWNIK I EKO STRAŻNIK Z WIZYTĄ NA PARTYNICACH – zajęcia edukacyjne na półkoloniach jeździeckich (fotorelacja)

Wieloletnią tradycją stały się spotkania strażników miejskich z dziećmi spędzającymi ferie na półkoloniach jeździeckich na Partynicach. W tym roku również nas nie zabrakło. St. str. Iwanna Kurzawa z Oddziału Ochrony Środowiska wprowadziła dzieci w świat ekologii i recyklingu, prowadząc zajęcia Eko strażnik. Insp. Beata Dopierała opowiedziała o pracy strażników, patrolach konnych, umundurowaniu, wyposażeniu, a także o tym jak zachowywać się bezpiecznie – nie tylko podczas ferii, ale również w domu i poza nim. Wspólnie poszliśmy odwiedzić konie Straży Miejskiej, które mieszkają na WTWK Partynice. Wszystkie dzieci wzięły udział w zajęciach MiniRatownik, prowadzonych przez naszą funkcjonariuszkę i w praktyce mogły sprawdzić umiejętności z zakresu pierwszej pomocy. Continue reading

FERIE ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ 2020 – DZIEŃ 4 (13 lutego)

Grupa 100 dzieci ze Szkoły Podstawowej 67 przy pl. Muzealnym odwiedziła strażników w Komendzie przy ul. Na Grobli 14/16. Do stałego programu zajęć w czasie ferii, dołączył patrol konny w składzie st. insp. Krzysztof Jakubczyk na koniu Legat i st. insp. Jacek Góral na koniu Buczyn. Funkcjonariusze zaprezentowali swoje umiejętności jeździeckie , można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie oraz pogłaskać służbowego rumaka i zadać pytania. O pracy w Straży Miejskiej, bezpieczeństwie i ciekawostkach jakie kryje budynek Komendy opowiedzieli: Kier. Zespołu ds. koordynacji programów prewencyjnych – Agnieszka Bąk oraz informatyk Tomasz Beliczyński.

Continue reading

FERIE ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ 2020 – DZIEŃ 3 (12 lutego)

Dziś do naszej siedziby przy ul. Na Grobli 14/16 przyjechało 120 dzieci ze Szkoły Podstawowej 50 przy ul. Czeskiej. Dzieci uczyły się z Panią Nikolą (ekolandia.edu) jak być eko. O opiece nad zwierzętami, jakie są obowiązki właścicieli, co zrobić w przypadku ataku psa, a także co zrobić, gdy widzimy ranne zwierzę uczniowie dowiedzieli się od p.o z-cy kier. Animal Patrolu Angeliki Wiwatowskiej. Mł. specj. Katarzyna Bandziak przypomniała dawną grę w statki i inne nie elektroniczne zabawy umysłowe. Insp. Beata Dopierała i mł. str. Sebastian Kosendiak opowiedzieli o pracy strażników, umundurowaniu, wyposażeniu, pojazdach uprzywilejowanych oraz zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach. St. specj Maciej Zegan – Mistrz bokserski poprowadził zajęcia sportowe i opowiedział o swojej pasji.(fotorelacja) Continue reading

FERIE ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ 2020 – DZIEŃ 1 (10 lutego)

10 lutego rozpoczęła się akcja „Ferie ze Strażą Miejską 2020”. Straż Miejska w tym czasie przeprowadzi szereg spotkań, z dziećmi, spędzającymi ferie w mieście. Zajęcia będą się odbywać w placówkach organizujących wypoczynek, a także w siedzibie Straży Miejskiej ul. Na Grobli 14/16.

Rozmawiać będziemy o tym, jak spędzić bezpiecznie ferie i jak je wykorzystać, by po wypoczynku wrócić z nowymi siłami do szkoły.

Continue reading

EKO RODZINA – strażniczka miejska z prelekcją w „Klubie Seniora”

W dniu 09.10.2019r. na zaproszenie Jolanty Niezgodzkiej Przewodniczącej Rady Osiedla Stare Miasto, nasza funkcjonariuszka mł. spec. Angelika Wiwatowska przeprowadziła prelekcje „EKO RODZINA” w Klubie Seniora. Na spotkaniu poruszono problematykę Smogu we Wrocławiu, oraz przedstawiono przepisy związane z uchwałą antysmogową dot. zakazu palenia w piecach najgorszych jakościowo paliw stałych tj:

 

 

  • węgla brunatnego emitującego dużą ilości zanieczyszczeń pyłowych takich jak siarkę, rtęć czy bardzo toksyczny benzo-α-piren (obecny m.in. w dymie papierosowym)
  • mułów węglowych i odpadów węglowych. Spalanie mułów i flotów powodujących dużą emisję zanieczyszczeń, zwłaszcza pyłu; 10-50-krotnie większą niż podczas spalania węgla kawałkowego. 
  • miału pochodzącego z  węgla kamiennego w postaci sypkiej (miału) o uziarnieniu poniżej 3 mm. Spalanie drobnej frakcji węgla powoduje, że generowane są bardzo duże ilości pyłu do atmosfery.
  • wilgotnego drewna o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%. Spalanie mokrego drewna prowadzi do dużych emisji silnie rakotwórczego benzo-α-pirenu, a także pyłów.  

Continue reading