W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL

EKOPATROL W DZIAŁANIU – spalanie odpadów

2 stycznia 2020r.  o godzinie 17.45 na posesji przy ulicy Chińskiej patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska  stwierdził,  że w palenisku  są  spalane odpady  (opakowania po produktach żywnościowych). W związku z popełnieniem wykroczenia, sprawca został ukarany mandatem  z art. 191 Ustawy o Odpadach.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – nieprawidłowości przy ulicy Ziemniaczanej

2 stycznia 2020r. o godzinie 15.20 patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadził kontrolę posesji przy ulicy Ziemniaczanej. Stwierdzono nieprawidłowe gospodarowanie odpadami ciekłymi – polegające na braku umowy i rachunków za wywóz nieczystości ciekłych wbrew obowiązkowi wyznaczonemu w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Wrocław,  jak również brak wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy i przyłączenia jej do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Sprawcę wykroczenia ukarano mandatem  z art. 10 ust. 2 Ustawy o Utrzymaniu Czystości  i Porządku w Gminach. 

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – tym razem udało się uniknąć nieszczęścia

W dniu 17 sierpnia 2019r. o godz.10.50  przy ulicy Wielkopolskiej patrol z Oddziału Ochrony Środowiska podjął interwencję wobec mężczyzny kierującego rowerem  –  poruszał się jednośladem środkiem drogi chwiejąc się na boki nie był w stanie utrzymać równowagi. Podczas rozmowy ze strażnikami miał bełkotliwą mowę oraz czuć było alkohol. Na miejsce wezwano patrol Policji. Po przeprowadzeniu badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu okazało się że mężczyzna ma 3.08 promila. Dalsze czynności przejęła Policja.

EKOPATROL W DZIAŁANIU – spalanie odpadów przy ulicy Piernikowej

W dniu 17 grudnia 2019r. strażnicy miejscy z Oddziału  Ochrony Środowiska o godz.17.55 przeprowadzili kontrolę spalania na posesji przy ulicy Piernikowej. W trakcie kontroli stwierdzono, że właściciel nieruchomości pali w piecu resztkami płyt meblowych. W związku z popełnieniem wykroczenia (spalanie odpadów)  sprawca został ukarany mandatem  400 zł.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – przenośny monitoring nagrał sprawcę zanieczyszczania (czytaj dalej)

Podczas patrolowania terenu służbowego patrol Ochrony Środowiska Straży Miejskiej Wrocławia zauważył na ulicy Ceglanej (Swojczyce) na terenie zielonym dużą ilość porzuconych okien oraz innych materiałów poremontowych. Nie znaleziono żadnych elementów mogących wskazać sprawcę zanieczyszczenia. Strażnicy postanowili zainstalować urządzenie samoczynnie rejestrującego obraz (przenośny bezprzewodowy monitoring).

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – nielegalne wysypisko, sprawca ukarany (czytaj dalej)

Podczas patrolowania terenu służbowego osiedla kowale patrol Ochrony Środowiska Straży Miejskiej Wrocławia  zauważył na ulicy Kowalskiej  na terenie zielonym dużą ilość porzuconych starych okien oraz inne odpady poremontowe. W pozostawionych odpadach znaleziono folię opisaną adresem. Pod wymienionym adresem zastano osobę, który oświadczyła że w ciągu ostatnich 2 tygodni wymieniała okna. Były one zakupione  w firmie … Udano się do wskazanego punktu sprzedaży, gdzie   ustalono, że montażem sprzedawanych okien zajmuje się firma z siedzibą przy ulicy….

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – niezgodny z przepisami demontaż samochodów (zdjęcia)

19 listopada 2019r. o godzinie 9.40 przy ulicy Sępa Szarzyńskiego strażnicy miejscy z Oddziału Ochrony Środowiska zauważyli w podwórzu dwa pojazdy wyglądające na  wycofane z eksploatacji – marki Renualt oraz Audi, pojazdy nosiły widoczne ślady przeprowadzonego demontażu. W związku z wykonywaną rozbiórką pojazdów doszło do wycieku płynów eksploatacyjnych do gruntu.  Stwierdzono, że doszło do wykroczenia z art. 48 Ustawy o Recyklingu Pojazdów Wycofanych z Eksploatacji – gdyż właściciel wbrew obowiązkowi nie przekazał go podmiotowi uprawnionemu i wykroczenia z art. 10 ust 2A Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach w związku paragrafem 4 pkt 2 Regulaminu Miasta Wrocławia – polegającego na przeprowadzaniu niedozwolonych czynności naprawczych w miejscu zabronionym. W związku z popełnionymi wykroczeniami sprawcę ukarano dwoma mandatami karnymi  na kwotę 1000 zł.

Continue reading

STRAŻNICY MIEJSCY W DZIAŁANIU – w mieszkaniu ulatniał się gaz – strażnicy zapobiegli nieszczęściu

30 października 2019 r. o godz. 17:15 patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska udał się na kontrolę przy ul. Piastowskiej  w związku ze zgłoszeniem dotyczącym spalania odpadów. W jednym z mieszkań  w trakcie kontroli wyczuto silną woń gazu. Po rozpoznaniu ustalono iż zapach gazu wydobywa się z łazienki gdzie znajdują się rury gazowe oraz licznik. Niezwłocznie podjęto decyzję o natychmiastowym otwarciu okien i drzwi celem przewietrzenia mieszkania oraz powiadomiono o zaistniałej sytuacji dyżurnego Centrum kierowania i Monitoringu Straży Miejskiej Wrocławia celem wezwania na miejsce pogotowia gazowego. W mieszkaniu znajdowała się jedynie starsza 85 letnia kobieta, której groziło bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia. Przybyli na miejsce pracownicy pogotowie gazowego  za pomocą czujnika zmierzyli stężenie gazu. Pomiar był tak wysoki iż podjęto decyzję o natychmiastowym zamknięciu zaworu gazu. Zarządca budynku ma usunąć awarię niezwłocznie. Kobietę odwiedzi także pracownik socjalny MOPS.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – nie wolno podrzucać odpadów !

21 października 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 15.10 przy ulicy Krakowskiej patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska zauważył pojazd przewożący odpady poremontowe. Jadąc za wyżej wymienionym pojazdem, strażnicy zauważyli, że kierowca rozpoczyna wysypywanie odpadów w miejscu nie wyznaczonym do przetwarzania czy przyjmowania odpadów. Kierujący nie posiadał przy sobie także wymaganej dokumentacji w sprawie przekazania odpadów. W związku z popełnionym wykroczeniem sprawcę ukarano mandatem karnym  wysokości 500 zł. z art. 175 Ustawy o Odpadach.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – ogródki działkowe pod kontrolą drona

17 października 2019 r. o godzinie 17:30 przy ulicy Bujwida, patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska wykonując działania kontrolne przy pomocy drona  (wyposażonego w kamerę) –  zauważył dwa miejsca zadymienia na terenach ogródków działkowych. Po dotarciu na miejsce okazało się iż w obu lokalizacjach były spalane odpady zielone. Sprawca wykroczenia w pierwszym przypadku został ukarany mandatem 200 zł z art 191 ustawy o odpadach, natomiast drugi sprawca spalał niewielką ilość odpadów zielonych, przeprowadzono rozmowę dyscyplinującą, informując jednocześnie o całkowitym zakazie spalania odpadów.

Continue reading