W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL

EKOPATROL W DZIAŁANIU – zagubiony piesek wrócił do właścicielki

29 marca 2019 r. strażnicy miejscy z Oddziału Ochrony Środowiska  otrzymał zgłoszenie w sprawie błąkającego się psa – po ulicy Buforowej,  nieopodal pobliskiego sklepu wielkopowierzchniowego. Skontaktowano się z osobą zgłaszającą, od której odebrano zwierzę i przejęto nad nim opiekę. Następnie ustalono właściciela zwierzęcia, oraz jego adres zamieszkania. Udano się pod adres właściciela,  któremu przekazano zagubionego psa.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – spalanie odpadów przy ulicy Noakowskiego

W dniu 28 marca 2019 r. strażnicy miejscy z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadzili kontrolę nieruchomości przy ulicy Noakowskiego w związku z podejrzeniem termicznego przetwarzania odpadów w piecu. Na miejscu stwierdzono, że ogrzewanie nieruchomości odbywa się za pomocą pieca C. O., który w chwili kontroli był rozpalony,  a wewnątrz znajdowały się materiały zabronione do spalania w postaci rozbiórkowych łat dachowych nasączonych substancjami chemicznymi.  Na sprawcę wykroczenia nałożono mandat karny z art. 191 Ustawy o Odpadach.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – spalanie odpadów przy ulicy Maślickiej

27 marca 2019 r. o godz.19.00 patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska, przeprowadził kontrolę posesji przy ulicy Maślickiej. W trakcie kontroli stwierdzono spalanie w piecu pociętej stolarki okiennej oraz drewna malowanego. Na sprawce wykroczenia z art.191. Ustawy o Odpadach nałożono mandat  250 zł.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – nieprawidłowości na posesji przy ulicy Krakowskiej (zdjęcia)

27 marca 2019 r. patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadził kontrolę posesji przy ulicy Krakowskiej. W wyniku kontroli ujawniono, że budynek ogrzewany był przepracowanym olejem odpadowym, w związku z czym sprawcę wykroczenia z art. 191 Ustawy o Odpadach ukarano mandatem 500 zł. Podczas oględzin stwierdzono również, że oleje odpadowe magazynowane są w sposób narażający na wyciek do gruntu, za co sprawcę ukarano mandatem  500 zł. z artykułu 174 Ustawy o Odpadach.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – nieprawidłowości na posesji przy ulicy Kwiatkowskiego

W dniu 27 marca 2019 r. patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadził kontrolę posesji przy ul. Kwiatkowskiego we Wrocławiu. W trakcie sporządzania protokołu stwierdzono nieprawidłowości w związku z powyższym nałożono mandaty karne: z art. 10 ust. 2 a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie Wrocław –  mandat 500 zł, z art. 174 ustawy o odpadach w związku z art. 25 – mandat 500 zł, art. 95 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym  i elektronicznym – mandat 500 zł,  z art. 117 KW stan sanitarno porządkowy – mandat 100 zł oraz z art. 10 ust. 2a  § 20 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – brak deratyzacji – mandat 500 zł.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – odpady spalane na działkach

26 marca 2019 r. po otrzymaniu zgłoszenia o dużym zadymieniu, strażnicy miejscy z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadzili kontrolę terenu ogrodów działkowych przy ul. Sarbinowskiej. Stwierdzono spalanie w ognisku odpadów zielonych, gałęzi oraz  innych odpadów. Na sprawcę wykroczenia nałożono mandat w wysokości 200 zł. oraz   nakazano ugaszenie ogniska.

EKOPATROL W DZIAŁANIU – spalanie odpadów przy ulicy Kłokoczyckiej

22 marca 2019 r. w związku z otrzymanym zgłoszeniem, patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska udał się na ul. Kłokoczycką, gdzie przeprowadził kontrolę spalania. Właścicielka nieruchomości okazała piec CO, w którym spalała płyty meblowe, wiórowe i lakierowane. W otoczeniu pieca znajdowały się inne niedozwolone materiały do spalania w bardzo dużej ilości. W związku z ujawnionym wykroczeniem z art 191 Ustawy kobietę ukarano mandatem 500 zł.. Nakazano usunąć niedozwolone materiały do spalania i palić jedynie dozwolonym surowcem.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – spalanie odpadów na Wojnowie i Różance

26 lutego 2019 r. strażnicy miejscy z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadzili kontrolę osiedla Wojnów oraz Różanka. W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości na trzech nieruchomościach, w piecach w których były przekształcane termicznie odpady w postaci płyt meblowych, desek lakierowanych, a także odpady komunalne. Na sprawców wykroczenia z art.191 Ustawy o odpadach nałożono 3 mandaty karne.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – spalanie odpadów przy ulicy Pełczyńskiej

26 lutego 2019 r. o godzinie 18.00 strażnicy miejscy z Oddziału Ochrony Środowiska,  w związku z silnym zadymieniem ulicy Pełczyńskiej,  przeprowadzono kontrolę nieruchomości, która była źródłem zadymienia. Na miejscu stwierdzono, że ogrzewanie nieruchomości odbywa się za pomocą pieca C. O, w którym znajdowały się materiały zabronione w postaci płyt meblowych, futryn drzwiowych oraz ram okiennych pokrytych farbą olejną. Na sprawcę nałożono mandat karny  z art. 191 Ustawy o Odpadach.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – spalanie odpadów przy ulicy Chłopskiej (zdjęcia)

W dniu 25 lutego 2019 r. strażnicy miejscy z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadzili kontrolę nieruchomości przy ulicy Chłopskiej w związku z podejrzeniem termicznego przetwarzania odpadów w piecu. Na miejscu stwierdzono, że ogrzewanie nieruchomości odbywa się za pomocą pieca C. O. Na miejscu patrol stwierdził materiały zabronione do spalania w postaci odpadów laminowanych, lakierowanych, impregnowanych. Na sprawcę wykroczenia nałożono mandat karny z art. 191 Ustawy o Odpadach.

Continue reading