W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

AKTUALNOŚCI

STOP SMOG – kontrole

25 stycznia 2022 r. (wtorek) strażnicy miejscy prowadzili kontrole, pod kątem przestrzegania przepisów „antysmogowych”.
Wyniki w tabeli poniżej. Continue reading

TAK NIE PARKUJMY

25 stycznia 2022 r. (wtorek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 125 mandatów na kwotę 25200 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 20 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 32 blokady;
• pouczyli 7 osób;
• wszczęli 36 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.

STOP SMOG – kontrole

24 stycznia 2022 r. (poniedziałek) strażnicy miejscy prowadzili kontrole, pod kątem przestrzegania przepisów „antysmogowych”.
Wyniki w tabeli poniżej. Continue reading

TAK NIE PARKUJMY

24 stycznia 2022 r. (poniedziałek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 104 mandaty na kwotę 31890 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 7 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 7 blokad;
• pouczyli 9 osób;
• wszczęli 24 postępowania w związku z ujawnieniem wykroczenia.

EKO PATROL W DZIAŁANIU – śmietnik przy ulicy Tkackiej

W trakcie kontroli stwierdzono, że w przy okazji remontu w jednym z lokali przy ulicy Tkackiej wyrzucono gruz na teren pobliskiej strefy zamieszkania (D-40) i trawnik pod zarządem gminnym. Ponadto sprawca naruszył warunki gospodarowania odpadami w sposób zagrażający środowisku, poprzez ich niezabezpieczenie i doprowadzenie do pylenia oraz spłukiwania pozostałości na grunt. Ustalono osobę odpowiedzialną, ukarano mandatem karnym i zobowiązano do uprzątnięcia terenu. Continue reading

30 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY – nasze licytacje nadal trwają

Podobnie jak w poprzednich latach tradycyjnie dokładamy swoją cegiełkę, aby wspomóc zakup m.in.: angiografu dwupłaszczyznowego do leczenia siatkówczaka – najczęstszego nowotworu złośliwego gałki ocznej u dzieci, oftalmoskopów do badania dna oka, lamp szczelinowych do diagnostyki przedniego odcinka oka, tonometrów do pomiaru ciśnienia śródgałkowego (rogówki i soczewki), synoptoforów do pomiaru kąta zeza, urządzeń OCT do bezinwazyjnej diagnostyki schorzeń, tomografii dna oka, mikroskopów, stołów operacyjnych.
Nasze wolontariuszki Agnieszka i Beata ze skarbonkami WOŚP oraz Referat Patroli Konnych będą czekali na Was jak co roku, w Rynku (Sukiennice). Zabierzcie dzieci, dziadków, sąsiadów i skorzystajcie z możliwości przejażdżki na służbowym rumaku oraz koniecznie zasilcie groszem strażowskie puszki. Na miejscu będzie dostępny również radiowóz, oraz wiele niespodzianek m.in. Continue reading

STOP SMOG – kontrole

21,22,23 stycznia 2022 r. (piątek, sobota, niedziela) strażnicy miejscy prowadzili kontrole, pod kątem przestrzegania przepisów „antysmogowych”.
Wyniki w tabeli poniżej. Continue reading

TAK NIE PARKUJMY

21,22,23 stycznia 2022 r. (piątek, sobota, niedziela) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 246 mandatów na kwotę 63800 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 25 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 53 blokady;
• pouczyli 24 osoby;
• wszczęli 98 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.

PIĄTKI Z PROFILAKTYKĄ

Wrocław to duże miasto, dlatego też bezpieczne dziecko, to takie, które jest świadome zagrożeń z jakimi może się spotkać. A jest ich naprawdę dużo, chociażby poranny pośpiech w drodze do szkoły i związany z nim, duży ruch na ulicach. “Szybciej będzie, jak skrócę drogę lub przebiegnę na czerwonym świetle! Pewnie się uda?! W końcu robię tak z Mamą lub z Tatą” – mówi jedno z dzieci.

Continue reading