W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

AKTUALNOŚCI

UWAGA KIEROWCY – bezpieczeństwo najważniejsze – będzie kontynuacja

W piątek i sobotę (05 i 06 kwietnia 2019 r.)  w godzinach 16.00 do 23.00 strażnicy miejscy przeprowadzili, w ścisłym centrum Wrocławia, działania związane z bezpieczeństwem i porządkiem w komunikacji. Szczególnym nadzorem objęto zwłaszcza te miejsca, gdzie kierowcy w sposób oczywisty, nie przestrzegają obowiązujących przepisów a dodatkowo stwarzają utrudnienia lub nawet zagrożenia w ruchu drogowym – parkowanie na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych, całkowite blokowanie chodników.

Strażnicy założyli 61 blokad, wydali 34 dyspozycje odholowania pojazdów, nałożyli 70 mandatów, w 4 przypadkach zostaną skierowane wnioski o ukaranie do sądu.

Continue reading

WIELKANOCNA PACZKA DLA RODAKA ZE LWOWA – dołączamy nasze dary (zdjęcia)

Wciąż trwa  – do 06 kwietnia 2019 r. zbiórka darów – żywność trwała i środki czystości – w ramach akcji „Wielkanocna Paczka dla Rodaka ze Lwowa”. Wśród  strażników miejskich udało się zebrać fundusze, które pozwoliły przygotować paczki z żywnością i środkami czystości o wartości ponad 2000 zł. Cały czas strażnicy zwożą dary, zebrane przez szkoły, przedszkola i od innych darczyńców – odwiedziliśmy już kilkanaście placówek oświatowych ale wciąż mamy sygnały, że paczki czekają. Są one następnie deponowane w „centralnym magazynie”, czyli w budynku Liceum Ogólnokształcącego nr VIII.

Uroczysty odjazd specjalnego pojazdu do Lwowa, nastąpi we wtorek 09 kwietnia 2019 r. około godziny 16.00.

Continue reading

POŻAR PRZY SZCZECIŃSKIEJ – strażnicy miejscy pomagali w akcji

04 kwietnia 2019 r. od godziny 17.45 przy ulicy Szczecińskiej, patrole straży miejskiej wspólnie z policją podjęły działania zabezpieczające miejsce  pożaru hal produkcyjnych. W akcji gaśniczej  brało udział  kilkadziesiąt  jednostek Państwowej Straży Pożarnej. Wspólnie z Policją zabezpieczano teren przed dostępem osób postronnych.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – brak umowy na wywóz nieczystości ciekłych

04 kwietnia 2019 r. o godzinie 16.00 patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska udał się na ulicę Buforową w celu przeprowadzenia kontroli posesji pod kątem przepisów dotyczących  ochrony środowiska. Na miejscu w trakcie kontroli zauważono, że nieruchomość wyposażona jest w zbiornik bezodpływowy. W wyniku czynności wyjaśniających ustalono, że właściciel nieruchomości nie jest w stanie udokumentować, co  jest wymogiem, sposobu wywozów nieczystości ciekłych. Sprawcę wykroczenia ukarano mandatem  250 zł. z art. 10 ust. 2A Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – spalanie odpadów przy ulicy Paczkowskiej

04 kwietnia 2019 r. o godzinie 15.10 patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska zauważył zadymienie na ulicy Paczkowskiej, przy terenie, gdzie ma powstać park. Wspólnie z patrolującymi tereny kolejowe funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei, ustalono źródło zadymienia i sprawcę. Na miejscu wydano polecenie ugaszenia ogniska w którym wykryto spalanie odpadów w tym kabli w gumowej otulinie, odpadów organicznych i odpadów wielkogabarytowych w postaci mebli. Sprawcę ukarano mandatem  w wysokości 500 zł z art. 191 Ustawy o Odpadach.

Continue reading

BEZPIECZNA KOBIETA NA MAŚLICACH (w dalszej części poradnik dla kobiet – warto przeczytać)

Funkcjonariusze Straży Miejskiej Wrocławia stworzyli program „Bezpieczna Kobieta w Mieście”. Akcja jest bardzo popularna wśród mieszkanek Wrocławia. Rada Osiedla Maślice zwróciła się z prośbą o przeprowadzenie takich zajęć na swoim osiedlu. W dniu 03 kwietnia w szkole przy ul. Lubelskiej odbyło się spotkanie z Wrocławiankami, które poprowadzili funkcjonariusze z Oddziału Patrolowo – Prewencyjnego Straży Miejskiej Wrocławia: insp. Beata Dopierała, insp. Wojciech Bajorek, insp. Robert Paluch oraz insp. Waldemar Pilichowski.

Continue reading

PO RYNKU ROWEREM – można ale nie zawsze (zdjęcia)

Poruszenie się po Rynku pojazdami (także rowerem) jest jednoznacznie określone. Znaki drogowe ustawione na wjazdach do Rynku, w tym od ulicy Kurzy Targ (zdjęcie poniżej) określają, że  zakaz ruchu w obu kierunkach – znak B-1,  nie obowiązuje rowerzystów w godzinach od 05.00 – 09.00. Poza tymi godzinami, wjazd i poruszanie się po Rynku rowerem jest zabroniony i traktowany jako wykroczenie – zagrożone mandatem do 500 zł.

 

W niektórych przypadkach – imprezy masowe, teren Rynku może być całkowicie wyłączony z ruchu pojazdów!

Wszystkim zainteresowanych tematem, zalecamy zapoznanie się z Prawem o Ruchu Drogowym i oznakowaniem drogowym, pozwoli to uniknąć niepotrzebnych emocji.

 

Continue reading

WRAKI 107/2019 (zdjęcia)

25 marca 2019 r. strażnicy usunęli kolejnego „zawalidrogę” – tym razem był to „piękny” Ranault z ulicy Zwycięskiej. Niestety, jeszcze dość sporo takich  „atrakcji” pozostało.

Continue reading

WRAKI 99/ 2019 (zdjęcia)

20 marca 2019 r. strażnicy miejscy wydali dyspozycję odholowania długotrwale nieużywanego pojazdu Daewoo, który zajmował miejsce na placu Srebrnym.

Continue reading