W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

AKTUALNOŚCI

EKOPATROL W DZIAŁANIU – smog i alkohol

14 marca 2019 r. patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska –  przeprowadził kontrole na ul. Księcia Witolda pod kątem spalania odpadów –  ukarano mandatami dwie osoby. Patrol prowadził w tym dniu również kontrolę na osiedlach Ołbin i Nadodrze, pod kątem spożywania alkoholu w miejscach publicznych – w wyniku kontroli ujawniono dwa wykroczenia –  sprawców ukarano dwoma mandatami.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – nieprawidłowości przy ulicy Kotsisa (zdjęcia)

14 marca 2019 r. o godz. 16:10 funkcjonariusze Oddziału Ochrony Środowiska otrzymali zgłoszenie od dyżurnego Centrum Kierowania dotyczące wyrzucania gabarytów oraz innych odpadów do pojemników na odpady komunalne. W związku z powyższym funkcjonariusze udali się na ul. Kotsisa celem zweryfikowania zgłoszenia. Na miejscu ujęto sprawcę wykroczenia, który do pojemników na odpady komunalne wyrzucił inne odpady takie jak : opony samochodowe, dywaniki gumowe samochodowe, zużyte części samochodowe, wykładzinę dywanową, uszczelki samochodowe, zużyty materac oraz inne odpady w postaci części rowerowych, odkurzacza, a także kanapy. Sprawca za powyższe wykroczenie 10 ust. 2a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach został ukarany mandatem karnym.

Continue reading

UWAGA KIEROWCY!

W tych miejscach w okresie od 18 do 31 marca  2019 r. strażnicy miejscy, będą prowadzić zintensyfikowane działania prewencyjne, ukierunkowane na wyeliminowanie zagrożeń w ruchu drogowym i pieszym:

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – spalanie odpadów przy ulicy Motykówny

 13 marca 2019 r. patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska, w związku z otrzymanym zgłoszeniem, udał się na ulicę Motykówny. Na wskazanej przez zgłaszającego posesji, przeprowadzono kontrolę spalania. Właściciel okazał piec CO w którym spalał płyty meblowe – wiórowe. W otoczeniu pieca znajdowały się inne niedozwolone materiały do spalania. W związku z ujawnionym wykroczeniem z art 191 Ustawy sprawcę ukarano mandatem 200 zł. oraz nakazano  usunąć niedozwolone materiały do spalania.
Continue reading

ODPRAWA SŁUŻBOWA STRAŻY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA – wśród zaproszonych gości Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk

11 marca 2019 r. o godzinie 12.00 odbyła się odprawa służbowa Straży Miejskiej Wrocławia. W pierwszej części Komendant Straży Miejskiej Wrocławia Zbigniew Słysz przedstawił sprawozdanie z realizacji przez strażników miejskich zadań służbowych w 2018 roku. Zostały przedstawione i omówione, następujące zagadnienia:

  • STAN KADROWY
  • OCHRONA PORZĄDKU I SPOKOJU PUBLICZNEGO W ZADANIACH STRAŻNIKÓW. ZGŁOSZENIA I PODEJMOWANE INTERWENCJE. WYKROCZENIA I ŚRODKI KARNO – PRAWNE.
  • KONTROLA RUCHU DROGOWEGO. ZAGROŻENIE ŻYCIA I ZDROWIA. OCHRONA PORZĄDKU I SPOKOJU W MIEJSCACH PUBLICZNYCH.
  • DZIAŁANIA W PARKU KULTUROWYM WROCŁAW „STARE MIASTO”.
  • DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI ODPADAMI.
  • DZIAŁANIA NA WROCŁAWSKICH OSIEDLACH.
  • REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH I EDUKACYJNYCH W 2018 ROKU.
  • PRACA OSKARŻYCIELA PUBLICZNEGO.
  • SKARGI NA DZIAŁANIA STRAŻNIKÓW.
  • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W STRAŻY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA.

Continue reading

KIEROWCO – NIE PĘDŹ NA ZŁAMANIE KARKU – NADMIERNA PRĘDKOŚĆ ZABIJA! Policja ze Strażą Miejską Wrocławia reaguje! Kontrole 13 marca 2019 r. (środa)

Nadmierna prędkość pojazdów,  jest przyczyną około 30% kolizji drogowych. Jest to poważne zagrożenie,  zwłaszcza na terenie miejskim. Niestety występuje ono także na terenie Wrocławia. Statystyki wskazują jednoznacznie – kierowcy nie przestrzegają obowiązujących przepisów a ofiarami są zarówno oni jak i piesi. Od 01 stycznia do 30 listopada 2018 r. na terenie podległym Komendzie Miejskiej Policji zatrzymano 1010 praw jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym. Wrocławianie artykułują swoje zaniepokojenie tym faktem w rozmowach z policyjnymi dzielnicowymi, strażnikami osiedla a także poprzez Rady Osiedli i szkoły. Głosy te trafiają także do władz miasta. Continue reading

STRAŻNICY POMOGLI KOBIECIE – ”cieszę się, że ktoś o mnie pamiętał w dniu kobiet. To odmieni moje życie…”

W dniu 08 marca 2019 r. o godzinie 08.55  st. inspektor Marcin Kubiak podczas kontroli służbowe przy ulicy Pasiecznej,  stwierdził trudną sytuację życiową mieszkanki nieruchomości. Kobieta z uwagi na ciężką sytuację materialną, nie posiadała podstawowych środków do życia. Strażnik nawiązał kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Pracownik MOPS-u na prośbę funkcjonariusza udał się na wspólną wizję warunków egzystencji kobiety. Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – podrzucanie śmieci przy ulicy Sępa – Sarzyńskiego

W dniu 06 marca 2019 r. patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadził kontrolę na ulicy Sępa-Szarzyńskiego gdzie od dawna dochodzi do podrzucania odpadów. W trakcie posterunku stałego, zauważono dwie osoby podrzucające odpady na teren publiczny. Jedna z osób została ukarana mandatem karnym w wysokości 300 zł,  przeciwko drugiej osobie zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu.

Continue reading

NIEWYBUCH Z BUDOWY PRZY ULICY BRANIBORSKIEJ WYWIEZIONY- strażnicy miejscy współdziałają z innymi służbami (zdjęcia)

08 marca 2019 r. na placu budowy przy ulicy Braniborskiej 44 robotnicy wykopali niewybuch z czasów II wojny światowej. Teren został zabezpieczony przez policję. 500 kilogramowa bomba będzie wywieziona na poligon w sobotę rano. Na czas akcji saperów (08.00-11.00) mieszkańcy pobliskich nieruchomości (w promieniu 400 metrów od niewybuchu) byli proszeni o opuszczenie swoich mieszkań. Obszar wyznaczony do ewakuacji: od zach: Litomska, plac Strzegomski, Smolecka – od płn: Kruszwicka od wsch: Szczepińska, Nabycińska od poł: Robotnicza CZK Przygotowuje autobusy, które posłużą za schronienie na czas ewakuacji. Dostępna była także Szkoła Podstawowa nr 14.  Już od piątku do późnych godzin nocnych, strażnicy miejscy przekazywali mieszkańcom zagrożonego terenu, informację o konieczności opuszczenia mieszkań na czas usuwania niewybuchu.  Strażnicy pukali do mieszkań, informowali mieszkańców, a tam gdzie nikogo nie było zostawiali pisemną informację w drzwiach. Takie informacje naklejali również taśmą  na drzwiach wejściowych do budynków mieszkalnych.

Continue reading