W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU

W dniu 10 lutego 2020 r. o godz. 9.00 patrol strażników miejskich Oddziału Ochrony Środowiska, otrzymał zgłoszenie od dyżurnego Centrum Kierowania dotyczące wycieku oleju z pojazdu  zaparkowanego przy ulicy Pilczyckiej. W trakcie kontroli stwierdzono duży wyciek oleju spod silnika pojazdu Range Rover bezpośrednio do gruntu i na jezdnię. W toku prowadzonych czynności ustalono właściciela pojazdu i w związku z popełnionym wykroczeniem z art.145 Kw nałożono na niego mandat, oraz nakazano usunięcie zanieczyszczeń.

 

 

wf