W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU – palą odpadami na Psim Polu, na szczęście tylko niektórzy

W dniu 10 lutego 2020 r. patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadził kontrolę posesji przy ulicy Krzywoustego – pod kątem spalania odpadów w instalacji grzewczej budynków. Na dwóch nieruchomościach stwierdzono termiczne przekształcanie odpadów – płyt meblowych. Sprawców wykroczeń ukarano mandatami karnymi.

wf