W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PATROL KONNY W DZIAŁANIU – Osobowice pod nadzorem

14 lutego 2020 r. strażnicy miejscy z Referatu Patroli Konnych przeprowadzili działania na Osiedlu Osobowice:

  • kontrolowano wały przeciwpowodziowe – czy nie są niszczone lub rozjeżdżane przez samochody
  • skontrolowano (w związku ze zgłoszeniami) zatokę MPK – czy nie parkują w niej pojazdy nie uprawnione
  • skontrolowano miejsce przebywania osoby bezdomnej

 

 

wf