W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

SENIORZY I ZAPROSZENI GOŚCIE NA OBCHODACH 10 – LECIA KLUBU SENIORA „POGODNA JESIEŃ”

10 – lecie Klubu Seniora „Pogodna jesień” przy ul. Litewskiej było okazją do wspólnego świętowania, podziękowań i wystaw rękodzieła. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście i społecznicy z osiedla Psie Pole – Zawidawie, m.in. Zastępca Dyrektora ds. międzypokoleniowej aktywizacji społecznej WCRS – Robert Pawliszko, Strażnicy Osiedla – Karolina Kąciak i Magdalena Sztuka, przedstawiciele Policji i innych instytucji. Nie mogło zabraknąć również naszego funkcjonariusza – st. insp. Pawła Grąbczewskiego, znanego we Wrocławiu przyjaciela seniorów. Został on wyróżniony podziękowaniem za wieloletnią współpracę i działania na rzecz klubu. W obchodach wzięło udział 80 osób. Spotkanie zakończyło się zabawą przy muzyce. (fotorelacja)

BD