W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

FERIE ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ 2020 – DZIEŃ 6 (18 lutego)

W siedzibie Straży Miejskiej ul. na Grobli 14/16 gościliśmy 100 dzieci wraz z opiekunami ze Szkoły Podstawowej 113 przy ul. Zemskiej. Nasi goście skorzystali z zajęć edukacyjnych w ramach „Bezpiecznych ferii” (MiniRatownik, Pies, Obcy niebezpieczny, Bezpieczeństwo w domu, szkole i na drodze, Jestem eko, prezentacja patrolu konnego), gier i zabaw oraz zajęć sportowych.

Równolegle funkcjonariusze z Zespołu ds. koordynacji programów prewencyjnych, st. insp. Krystyna Chmura i st. insp. Bogdan Dobosz spotkali się z dziećmi z Przedszkola 128 przy ul. Orlej w ramach akcji „Bezpieczne ferie”. Przedszkolaki zapoznały się z tematami „Bezpieczeństwo w domu, szkole i na drodze” oraz „Obcy niebezpieczny”.

„Bezpieczne ferie ze Strażą Miejską” Na Grobli 14/16 – Szkoła Podstawowa 113 ul. Zemska

„Bezpieczne ferie” przedszkole 128 ul. Orla

BD