W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PATROL KONNY W DZIAŁANIU – Castor fiber podgryza drzewa nad Odrą (zdjęcia)

17 lutego 2020 r. patrol strażników miejskich z Referatu Patroli Konnych przeprowadził działania kontrolne na terenach zielonych w pobliżu ulic Międzyrzeckiej i  Na Grobli. Pilnujemy, żeby nikt nie podrzucał śmieci, nie niszczył roślinności. Kilka drzew nosiło wyraźne ślady ingerencji – był to ślady po bobrach (Castor fiber).

 

 

 

wf