W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

WROCŁAWSKIE KRASNALE – o ważnych sprawach krasnoludków i bezpieczeństwie w mieście

W dniu 4 marca 2020 r. nasz funkcjonariusz st. insp. Paweł Grąbczewski spotkał się z dziećmi z Przedszkola nr 119 we Wrocławiu. Nasz strażnik, który jest licencjonowanym przewodnikiem miasta Wrocławia już od wielu lat przyjaźni się z naszymi krasnalami, dlatego chętnie opowiadał przedszkolakom o ich zwyczajach. Jednocześnie przypomniał, że zarówno krasnale, jak i dzieci muszą pamiętać o bezpieczeństwie w mieście.