W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

BEZPIECZNA KOBIETA W MIEŚCIE 2018

Rusza nowa edycja programu prewencyjnego Bezpieczna Kobieta w Mieście, są jeszcze wolne miejsca, serdecznie zapraszamy, naprawdę warto. Zajęcia nie wymagają nadmiernego wysiłku i są dostosowane do możliwości fizycznych uczestniczek szkolenia. W trakcie trwania zajęć, instruktorzy prowadzący, udzielą szczegółowego instruktażu oraz omówią zasady bezpieczeństwa, tak aby wykonywane techniki nie powodowały urazów podczas zajęć.

Zajęcia odbywać będą się na sali gimnastycznej Straży Miejskiej Wrocławia, mieszczącej się przy ulicy Kosmonautów 274, w godzinach 17.30 – 20.30.

Terminy zajęć:

09.05.2018 r.

16.05.2018 r.

23.05.2018 r.

30.05.2018 r.

Zapisy oraz wszelkich informacji udziela:

st.insp. Krystyna Chmura  Zespół ds. Koordynacji Programów Prewencyjnych – telefon 660 539 370

 

Celem  szkolenia jest:

 1. zdobycie przez uczestniczki szkolenia umiejętności mających wzmocnić poczucie bezpieczeństwa osobistego;
 2. propagowanie wzorców zachowań mających wpływ na unikanie różnego typu zagrożeń;
 3.  poszerzenie działań prewencyjnych na rzecz bezpieczeństwa kobiet;
 4.  przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i dyskryminacji wobec kobiet;
 5.  poszerzenie wiedzy kobiet o zjawiskach patologicznych i przestępczych;
 6. zdobycie przez uczestniczki szkolenia podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
 7. nabycie umiejętności z zakresu samoobrony takich jak:

a) stosowanie skutecznych technik samoobrony w bliskim kontakcie z przeciwnikiem,

b) aktywowanie wrażliwych punktów na ciele człowieka, co daje dużą przewagę podczas  walki z przeciwnikiem silniejszym i uzbrojonym,

c) ugruntowanie właściwego zachowania się i prawidłowego działania w sytuacjac bezpośredniego zagrożenia,

d) skutecznego uwalniania się z obchwytów, uchwytów, duszeń i innych zagrożeń

e) jak zachować się podczas napadu,

f) jak zbudować przewagę nad przeciwnikiem oraz jak się zachować po skutecznej obronie.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje:

 • Minimalizacja zagrożeń na co dzień- zajęcia teoretyczne.
 1. Jak uniknąć sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu:
 1. bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania,
 2. bezpieczeństwo w pracy,
 3. bezpieczeństwo w czasie podróży.
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna.

       Zasady udzielania pierwszej pomocy:

 1. telefony alarmowe,
 2. wezwanie pomocy,
 3. bezpieczeństwo ratującego na miejscu zdarzenia,
 4. ocena funkcji życiowych,
 5. pozycja boczna – ćwiczenia sytuacyjne,
 6. praktyczna nauka prowadzenia resuscytacji (dziecko, dorosły)

 

       Praktyczna nauka prowadzenia resuscytacji z wykorzystaniem AED:

 1. bezpieczeństwo własne,
 2. bezpieczeństwo poszkodowanego,
 3. zasady użycia.

 

 • Zajęcia praktyczne: podstawowe zasady samoobrony:

      Miejsca wrażliwe na ciele człowieka: (zajęcia w parach):

      –  wskazanie i lokalizacja miejsc wrażliwych na ciele człowieka

     –   podstawowe sposoby aktywacji miejsc wrażliwych na ciele człowieka:

 1. uciski,
 2. uderzenia,
 3. kopnięcia

      Uderzenia i kopnięcia w miejsca wrażliwe:

 1. uderzenia podstawą dłoni,
 2. ciosy pięścią,
 3. uderzenia łokciem,
 4. kopnięcie czubkiem buta,
 5. kopnięcie kolanem

     Obrona przed podstawowymi rodzajami zagrożeń w postawie stojącej:

 1. uwalnianie się z uchwytów zaczepnych (uchwyty za nadgarstki, ramiona itp.),
 2. uwalnianie się z uchwytów za części ubrania,
 3. uwalnianie się z obchwytów tułowia (z przodu, z tyłu i z boku),
 4. uwalnianie się z obchwytów za głowę (z przodu, z tyłu i z boku).
 5. obrona przed duszeniem (stojąc z przodu, z boku, z tyłu),
 6. obrona przed duszeniem z przyparciem do ściany, drzewa, siedząc na fotelu,
 7. obrona przed uchwytem za włosy (z przodu, z tyłu i z boku),

     Obrona przed uderzeniami i kopnięciami:

 1. bloki i zasłony przed uderzeniami i ciosami,
 2. obrona przed rożnymi ciosami (prostym, sierpowym i ciosem od dołu),
 3. brona przed kopnięciami.

     Obrona w parterze: (zajęcia w parach):

 1. obrona przed rożnego rodzaju zagrożeniami w parterze,
 2. stosowanie bloków i zasłon podczas walki w parterze,
 3. atakowanie miejsc wrażliwych.

      Praktyczne wykorzystanie przedmiotów do samoobrony będących w zasięgu ręki:

 1. torba lub torebka damska, parasol,
 2. klucze (kluczyk do samochodu itp.)
 3. dezodorant (flakonik perfum), obuwie,
 4. inne przedmioty znajdujące się w zasięgu ręki.

WF