W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA W DZIAŁANIU – „WROCŁAWSCY SENIORZY NIE SĄ SAMI” (czytaj dalej)

Straż Miejska Wrocławia w dobie zagrożenia chorobą zakaźną COVID-19 przekształciła swoją działalność edukacyjną na spotkania on-line (skype) oraz wysyłanie materiałów edukacyjnych dotyczących realizowanych programów do zainteresowanych placówek oświatowych oraz innych instytucji.

 

 

W ramach współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu nasz funkcjonariusz  Paweł Grąbczewski prowadzi spotkania on – line z wrocławskimi seniorami.

W dniu 29.04.2020 r. odbyło się już drugie spotkanie „Pandemia – samotność czy aktywne wyzwanie” w ramach, którego poruszane są różne zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w dobie pandemii, codziennej egzystencji oraz wymiany doświadczeń. W trakcie spotkań seniorzy mogą również doświadczyć wirtualnej wycieczki po miejscach sakralnych i kulturalnych.

 

AB