W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

STRAŻ MIEJSKA W DZIAŁANIU – kontrole 10.05.2020 r. (czytaj dalej)

Straż Miejska Wrocławia prowadzi  działania związane z weryfikacją wykonywania nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

07.15-07.30

Rynek

1 osoba

Wręczono 1 pakiet maseczek

07.35

ul. Oławska, ul. B. Czesława, ul. Wita Stwosza

 

Bez uwag

07.55

Rynek

 

Bez uwag

08.05

Galeria Dominikańska + plac zabaw

 

Bez uwag

08.20-10.20

Park Południowy + SP nr 37 ul. Januszowicka + plac zabaw

 

Bez uwag

08.30

Na Grobli – tereny nadrzeczne

 

Bez uwag

08.30

ul. Robotnicza przy budynkach PKP

1 osoba

1 mandat z z art. 54 kw

08.35-09.15

Park Słowackiego

 

Bez uwag

09.05

Pl. Solny

 

Bez uwag

09.10-09.35

Ostrów Tumski + Wyspa Słodowa

 

Bez uwag

09.10

ul. Kazimierza Wielkiego 42 – podwórze

 

Bez uwag

09.15-09.40

Bulwar Kaczyńskich

 

Bez uwag

09.15

Promenady Wrocławskie ul. Zakładowa

 

Bez uwag

09.15

ul. Świdnicka 9a- podwórze

 

Bez uwag

09.30

ul. Kuźnicza 4/6 – podwórko

 

Bez uwag

09.30-09.40

Wały między Motem Trzebnickim a Mostami Warszawskimi

 

Bez uwag

09.35

ul. Szewska

 

Bez uwag

09.40

Bulwar Dunikowskiego

1 osoba

 

09.40-09.50

ul. Czeska SP nr 50

 

Bez uwag

09.45

ul. Świdnicka 2/4 – podwórko

 

Bez uwag

09.45

Park Szczytnicki

 

Bez uwag

09.45

ul. Trzmelowicka – skwer zieleni

 

Bez uwag

09.50

Rynek

1 osoba

Wręczono 1 pakiet maseczek

09.50

Las Leśnicki

 

Bez uwag

10.00

ul. Sztabowa – boisko

 

Bez uwag

10.00-10.15

Las Rędziński

2 osoby

Wręczono 2 pakiety maseczek

10.10

Park Zachodni

 

Bez uwag

10.10

Las Oporowski

 

Bez uwag

10.15

ul. Promenada – plac zabaw

 

Bez uwag

10.20

ul. Robotnicza przy targowisku

1 osoba

 nałożono 1 mandat z art. 54 kw , wydano 1 pakiet maseczek

10.20

Las Osobowicki

 

Bez uwag

10.25

Tereny zielone przy rzece Bystrzyca

 

Bez uwag

10.35

ul. Ślęzna – sklep „Kupiec”

 

Bez uwag

10.35

Pl. Dominikański

1 osoba

Wręczono 5 pakietów maseczek

10.45

ul. Niedźwiedzia – boisko

 

Bez uwag

10.45

ul. Kamieńskiego – SP nr 20

 

Bez uwag

11.00

ul. Płońskiego – park i plac zabaw

 

Bez uwag

11.00-11.05

Ul. Sołtysowicka – boisko

 

Bez uwag

11.10-11.25

Las Sołtysowicki

3 osoby

Wręczono 6 pakietów maseczek

11.20

ul. Robotnicza przy targowisku

1 osoba

 nałożono 1 mandat z art. 54 kw

10.20

Cmentarz Żołnierzy Polskich

 

Bez uwag

10.30

Ul. Robotnicza przy targowisku

1 osoba

1 x zwrócono uwagę

11.00-11.15

Rynek

 

Bez uwag

11.15-11.30

ul. Oławska, ul. B. Czesława, ul. Wita Stwosza

 

Bez uwag

11.30-11.40

Ul. Folwarczna – wały

 

Bez uwag

11.30

Rynek

 

Bez uwag

11.40

ul. Kielecka – Ośrodek Socjoterapii nr 2

 

Bez uwag

11.40

Promenady Wrocławskie

 

Bez uwag

11.45

Pola Marsowe

 

Bez uwag

11.50

ul. Oporowska- stadion

1 osoba

Wręczono 4 pakiety maseczek

11.50-12.00

ul. Jaracza – osiedle wzdłuż kanału rzeki Odry

 

Bez uwag

12.00

Ul. Kamiennogórska – ZS nr 13

 

Bez uwag

12.15

ul. Rędzińska 66/68 – DPS

 

Bez uwag

12.15

Las Oporowski

 

Bez uwag

12.25

ul. Rędzińska 66/68 – DPS

 

Bez uwag

12.25

Bulwar Kaczyńskich

 

Bez uwag

12.35

Na Grobli – tereny zielone wzdłuż kanału rzeki Odry

7 osób

7 osobom zwrócono uwagę z art. 54 kw

12.40

Rynek

 

Bez uwag

12.40-14.20

Park Południowy + plac zabaw i siłownia plenerowa

 

Bez uwag

12.45

Wzgórze Polskie

 

Bez uwag

12.45-13.00

Park Grabiszyński

 

Bez uwag

12.55

Ul. Kazimierza wielkiego 42 – podwórko

 

Bez uwag

13.00

ul. Świdnicka 9a – podwórko

 

Bez uwag

13.00

Park Zachodni

 

Bez uwag

13.00

Ul. Opatowicka

 

Bez uwag

13.00

Bulwar Xawerego Dunikowskiego

1 osoba

 

13.05

Rynek

1 osoba

Wręczono 5 pakietów maseczek

13.10

ul. Kuźnicza 33/35

 

Bez uwag

13.15

ul. Krajewskiego – SP nr 45

 

Bez uwag

13.30

ul. Kraińskiego – SP nr 29

 

Bez uwag

13.30

ul. Średzka – boisko sportowe

 

Bez uwag

13.35

Ostrów Tumski + Wyspoa Słodowa

 

Bez uwag

13.40

Polanowice – boiska

 

Bez uwag

13.45

Park Słowackiego

 

Bez uwag

13.45

Stadion Zakrzów

 

Bez uwag

13.45

Rynek – Urząd Pocztowy

 

Bez uwag

14.00

Pl. Dominikański

 

Bez uwag

14.00

Park Stabłowicki + plac zabaw

 

Bez uwag

14.30

Las Mokrzański 2

 

Bez uwag

14.40

ul. Slężna – sklep „Kupiec”

 

Bez uwag

14.50

Park Grabiszyński

1 osoba

1 osobie zwrócono uwagę z art. 54 kw

15.00

Wyspa Bielarska

 

Bez uwag

15.05

Wyspa Słodowa

 

Bez uwag

15.05

ul. Swidnicka 9a

 

Bez uwag

15.15

Rynek 19

 

Bez uwag

15.20

Bulwar Xawerego Dunikowskiego

2 osoby

 

15.20

ul. Jelenia – boisko + plac zabaw

 

Bez uwag

15.25

Rynek – Urząd Pocztowy

 

Bez uwag

15.30

Las Oporowski

 

Bez uwag

15.35

ul. Białowieska – tereny zielone i plac zabaw

 

Bez uwag

15.45

Na Grobli – tereny zielone wzdłuż kanału rzeki Odry

 

Bez uwag

16.00

Niskie Łąki – tereny zielone

 

Bez uwag

16.10

Las Osobowicki

 

Bez uwag

16.15-16.40

Park Szczytnicki

 

Bez uwag

16.50

Pętla Leśnica

3 osoby

Wręczono 3 pakiety maseczek

17.00-17.30

Rynek

5 osób

3 x zwrócono uwagę, udzielono 1 pouczenia z art. 54 kw oraz wręczono 3 pakiety maseczek

17.35

Rynek – Urząd Pocztowy

 

Bez uwag

17.40

Promenady Wrocławskie

 

Bez uwag

17.45

ul. Swidnicka 9a

 

Bez uwag

17.50

Stadion Leśnica

 

Bez uwag

18.00

Rynek 19

 

Bez uwag

18.10

Stadion Miejski ul. Lotnicza

 

Bez uwag

20.00

Rynek – Urząd Pocztowy

 

Bez uwag

19.20-

Ul. Sieradzka

OK. 40 osób

Działania przy StreetBusie w zw. z wydawaniem posiłków  osobom bezdomnym – informowanie o zasadach postępowania w czasie epidemii

22.10, 22.55

ul. Sucha

ok. 40 osób.

Działania przy StreetBusie w zw. z wydawaniem posiłków  osobom bezdomnym – informowanie o zasadach postępowania w czasie epidemii

wf