W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

STRAŻ MIEJSKA W DZIAŁANIU – kontrole 12.05.2020 r. (czytaj dalej)

Straż Miejska Wrocławia prowadzi  działania związane z weryfikacją wykonywania nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

08.10

Ul. Kraińskiego SP 29

 

Bu

08.10

Promenada Staromiejska

 

Bu

08.35

Park Słowackiego

 

Bu

09.05

Ul. Sołtysowicka MOSiR

 

Bu

09.05

Bulwar T. Jasińskiego

 

Bu

09.10

Ul. Sliczna plac zabaw

 

Bu

09.30

Park Stabłowicki

 

Bu

09.30

Pl. Dominikański Galeria Dominikańska

 

Bu

09.30

Promenady Wrocławskie

 

Bu

09.35

Ul. Niepodległości Stadion Zakrzów

 

Bu

09.40

Wały Odry Most Warszawski

 

Bu

09.40

Wzgórze Polskie

 

Bu

09.45-17.00

Rejon dzielnicy Fabrycznej

 

Bu

10.00

Park Zamkowy

 

Bu

10.00

Las Osobowicki

 

Bu

10.05

Ul. Podwale DH Renoma

 

Bu

10.10

Ul. Międzyrzecka tereny nadbrzeżne

 

Bu

10.15

Ul. na Niskich Łąkach wybieg dla psów i ul. Krakowska SP 96 i plac zabaw

 

Bu

10.20

Park Wschodni

 

Bu

10.30

Ul. Zagłębiowska LO

 

Bu

10.35

Ul. Zapolskiej UM oraz ciąg handlowy pod nasypem

 

Bu

10.35

Ul. Chorzowska przedszkole

 

Bu

10.45

Las Osobowicki i Rędziński

 

Bu

10.40

Ul. Głubczycka SP 99

 

Bu

10.50

Las Sołtysowicki

 

Bu

10.50

Park Tarnogajski

 

Bu

11.00

Park Złotnicki

 

Bu

11.00

Ul. Warszawska Przedszkole

 

Bu

11.05

Ul. Inzynierska SP 109

 

Bu

11.10

Ul. Polna SP 80

 

Bu

11.15

Bulwar T. Jasińskiego

 

Bu

11.20

Ul. Semaforowa Przedszkole

 

Bu

11.25

Promenada Staromiejska

 

Bu

11.25

Ul. Centralna plac zabaw

 

Bu

11.30

Park Grabiszyński

 

Bu

11.30

Park Brochowski

 

Bu

11.35

Ul. Wiaduktowa boisko Orlik

 

Bu

11.40-13.00

Oś. Leśnica

 

Bu

11.45

Wały Odry Most Warszwski

 

Bu

11.45

Ul. Krzemeniecka lasek i szkółka jeździecka

 

bu

11.50

Ul. Terenowa boisko Orlik

 

Bu

11.55

Ul. Przystankowa SP 23

 

Bu

12.00

Park Południowy

 

Bu

12.00

Bulwar Kaczyńskich i UW

 

Bu

12.00

Ul. Łódzka kontrola osoby poddanej kwarantannie zlecenie dyż. KP

 

Bu

12.10

Ul. Grabiszyńska cmentarz wojskowy i tereny nadrzeczne

 

Bu

12.15

Park Skowroni

 

Bu

12.15

Ul. Kościuszki Starostwo Powiatowe

 

Bu

12.20

Oś. Złotniki tereny zielone

 

Bu

12.25

Park Andersa

 

Bu

12.25

Pasaż Grunwaldzki

 

Bu

12.30

Ul. Częstochowska boisko szkolne

 

Bu

12.35

Oś. Kowale

 

Bu

12.45

Ul. Kowalska SP 8

 

Bu

12.50

Ul. Miłoszycka plac zabaw

 

Bu

12.55

Ul. Mickiewicza petla MPK

 

Bu

13.00-13.30

Osiedle Złotniki

 

Bu

13.15

Ul. Iwaszkiewicza 47 budowa

 

Bu

14.30

Ul. Częstochowska SP 24

 

Bu

14.55

Park Grabiszyński

 

Bu

15.00

Stawy Leśnickie

 

Bu

15.10

Bulwar T. Jasińskiego

 

Bu

15.15

Promenada Staromiejska

 

Bu

15.30

Osiedle Ratyń

 

Bu

16.00

Ul. Krepicka SP 51

 

Bu

16.40

Ul. Łódzka 24 skwer

 

Bu

16.45

Ul. Wieczysta SP 17

 

Bu

16.50

Ul. Kamienna SP 77

 

Bu

17.00

Ul. Vivaldiego 1-43

 

Bu

17.10

Osiedle Marszowice

 

Bu

17.50

Ul. Świeradowska CH „Kupiec”

 

Bu

17.55

Ul. Świeradowska CH „Ferio Gaj”

 

Bu

18.05

Ul. Borowska sklep Lidl

 

Bu

18.15

Ul. Orzechowa SP 90

 

Bu

19.30-20.15

ul. Sieradzka

55 osób

Działania przy StreetBusie w zw. z wydawaniem posiłków  osobom bezdomnym – informowanie o

zasadach postępowania w czasie epidemii

22.00- 23.00

ul. Sucha

15 osób

Działania przy StreetBusie w zw. z wydawaniem posiłków  osobom bezdomnym – informowanie o zasadach postępowania w czasie epidemii

wf