W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

STRAŻ MIEJSKA W DZIAŁANIU – kontrole 13.05.2020 r. (czytaj dalej)

Straż Miejska Wrocławia prowadzi  działania związane z weryfikacją wykonywania nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

09.40

Park Zachodni

 

Bu

09.50

Ul. Kozanowska/Celtycka rejon stawu

 

Bu

10.00

Ul. Królewiecka tereny zielone + staw

 

Bu

10.00

Ul. Międzyrzecka tereny zielone

 

Bu

10.10

Ul. Główna tereny zielone + staw

 

Bu

10.10

park Szczytnicki

 

Bu

10.20

Rejon osiedla Biskupin

 

Bu

10.25

Park Biskupiński

 

Bu

10.30

Ul. Krakowska otoczenie sklepów: CH Sylwia, CH Familli Point

 

Bu

10.30

Ul. Nyska tereny kolejowe

 

Bu

10.30

Park Leśnicki

 

Bu

10.35

SP ul. Pautscha

 

Bu

10.40

Rejon osiedla Ołbin

 

Bu

10.50

Park Wschodni

 

Bu

10.55

Rejon osiedla Sępolno

 

Bu

10.55

Las Osobowicki

 

Bu

11.00

Ul. Krajewskiego SP nr 45

 

Bu

11.05

Ul. Krajewskiego boiska Spartan

 

Bu

11.10

Ul. Spółdzielcza LO nr 11

 

Bu

11.15

Rejon osiedla Bartoszowice

 

Bu

11.10

Promenady Wrocławskie

 

Bu

11.10

Skwer ul. Ogólna/ Na Niskich Łąkach

 

Bu

11.15

Ul. Zakładowa otoczenie sklepu Leclerc

 

Bu

11.15

Las Rakowiecki

 

Bu

11.20

Ul. Sempołowskiej SP nr 91

 

Bu

11.30

Ul. Krakowska, Kościuszki place zabaw , tereny zielone

 

Bu

11.30

Ul. Na Grobli tereny zielone

 

Bu

11.30

Ul. Osobowicka  ZSP boiska

 

Bu

11.30

Grobla Bartoszowicko-Szczytnicka

 

Bu

11.30

u. Międzyrzecka wały p/powodziowe

 

Bu

11.35

Park Szczytnicki

4 osoby

4 x zwrócono uwagę.

11.35

Ul. Wejherowska   rejon hali Orbita

 

Bu

11.35

Ul. Lotnicza Metalowców teren boisk

 

Bu

11.45

Ul. Horbaczewskiego ZSP nr 2

 

Bu

11.45

Ul. Chopina plac zabaw

 

Bu

11.45

Las Osobowicki

 

Bu

11.50

Rejon osiedla Zalesie

 

Bu

11.50

Ul. Wędkarzy plac zabaw

 

Bu

11.55

Ul. Chopina SP nr 36

 

Bu

12.00

Ul. Grabiszyńska  Centrum Historia Zajezdnia

 

Bu

12.00

Las Rędziński

 

Bu

12.00

Promenady Wrocławskie

 

Bu

12.00

Ul. Międzyrzecka tereny zielone

 

Bu

12.05

Ul. Chopina  rejon kąpieliska Morskie Oko

 

Bu

12.10

Ul. Zakładowa otoczenie sklepu Leclerc

 

Bu

12.10

Ul. Bogusławskiego kontrola lokali

 

Bu

12.15

Las Ratyński

 

Bu

12.15

Rejon osiedla Zacisze

 

Bu

12.20

Ul. Lubuska/ Skwierzyńska skwer

 

Bu

12.25

Park Szczytnicki

 

Bu

12.25

Park  Południowy

 

Bu

12.25

Ul. Jemiołowa rejon targowiska

 

Bu

12.35

Pl. Grunwaldzki

 

Bu

12.40

ul. Gajowicka SP 81

 

Bu

12.45

Ul. Sokola rejon stawu

 

Bu

12.55

Ul. Na Niskich łąkach / Okólna tereny zielone

 

Bu

13.00

Ul. Bogedaina tereny zielone

 

Bu

13.00

Ul. Krakowska otoczenie sklepów: CH Sylwia, CH Familli Point

 

bu

13.10

Osiedle Stabłowice tereny zielone

1 osoba

 1 x rozmowa, wydano 1 pakiet maseczek ochronnych.

13.10

Ul. Na Niskich Łąkach tereny zielone

 

Bu

13.10

Ul. Rędzińska tereny nadodrzańskie

 

Bu

13.15

Wzgórze Bendera

 

Bu

13.15

Las Mokrzański

 

Bu

13.35

Park Południowy

 

Bu

14.10

Ul. Januszowicka SP nr 47

 

Bu

14.10

Wzgórze Partyzantów

2 osoby

2 mandaty z art. 54 KW

14.15

Park Leśnicki

 

Bu

15.20

Park Pawłowicki + staw

 

Bu

15.50

Las Osobowicki

1 osoba

1 mandat z art. 54 KW

15.50

Park Grabiszyński

 

Bu

16.05

Bulwar Dunikowskiego

 

Bu

16.05

Las Ratyński

 

Bu

16.15

Wyspa Słodowa

 

Bu

16.20

Promenada Staromiejska

 

Bu

16.20

Park Południowy

 

Bu

16.25

Park Staromiejski plac zabaw

 

Bu

16.35

Ul. Podwale SP nr 71

 

Bu

17.00

Park Tysiąclecia

5 osób

5 x rozmowa, wydano 5 pakietów maseczek

17.00

Ul. Parafialna otoczenie sklepu Lidl

 

Bu

17.20

Tarasy Grabiszyńskie

 

Bu

17.35

Park Zachodni

 

Bu

19.30-20.15

ul. Sieradzka

Ok.50   osób

Działania przy StreetBusie w zw. z wydawaniem posiłków  osobom bezdomnym – informowanie o

zasadach postępowania w czasie epidemii

22.00- 23.05

ul. Sucha

Ok.15  osób

Działania przy StreetBusie w zw. z wydawaniem posiłków  osobom bezdomnym – informowanie o zasadach postępowania w czasie epidemii

wf