W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

STRAŻ MIEJSKA W DZIAŁANIU – kontrole 15.05.2020 r. (czytaj dalej)

Straż Miejska Wrocławia prowadzi  działania związane z weryfikacją wykonywania nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

07.40

Ul. Kuźnicza 33-35 podwórze

 

bu

07.55

Ul. Świdnicka 9a podwórze

 

bu

08.00

Ul. Kazimierza Wlk. 42 podwórze

 

bu

09.45

Ul. Kozanowska/ Celtycka staw i wały p.powodziowe

 

bu

09.50

Ul. Bogusławskiego/ Zapolskiej UM

 

wydano 15 pakietów maseczek

10.00

Park Złotnicki

 

bu

10.00

Ul. Królewiecka staw i tereny zielone

 

bu

10.00-10.15

Ul. Międzyrzecka, Na Grobli wały p.powodziowe

 

bu

10.15

Ul. Królewiecka

 

 

10.15

Ul. Główna staw i plac zabaw

 

bu

10.15

Ostrów Tumski

 

bu

10.20-10.25

Park Dąbski

 

bu

10.25-10.50

Grobla Szczytnicko-Bartoszowicka

 

bu

10.50-11.35

Osiedle Biskupin

 

bu

11.05

Ul. Strachowskiego boisko osiedlowe

 

bu

11.05

Ul. Spółdzielcza LO XI

 

bu

11.15

Ul. Pautscha SP ISKRY

 

bu

11.20

Park Biskupiński

 

bu

11.20

Ul. Wojszycka SP nr 64

 

bu

11.30

Ul. Braci Gierymskich Przedszkole nr 6

 

bu

11.30

Park Tysiąclecia

 

bu

11.35-11.50

Osiedle Bartoszowice

 

bu

11.45

Ul. Kościuszki

 

1 mandat z art. 54 kw

11.40

Jaz Bartoszowicki

 

bu

11.45

Ul. Bacciarellego targowisko

 

bu

11.50

Ul. Smętna cmentarz

 

bu

11.55-12.10

Osiedle Sępolno

 

bu

11.55

Park Południowy

 

bu

12.00

Ul. Kunickiego plaża i plac zabaw

 

bu

12.00

Ul. Krajewskiego SP nr 45

 

bu

12.05

Ul. Partyzantów MCS Spartan

 

bu

12.10

Ul. Bogusławskiego otoczenie lokali

 

bu

12.10-12.20

Park Szczytnicki

 

wydano 10 pakietów maseczek

12.15

Ul. Wieczysta SP nr 16

 

bu

12.20-12.50

Osiedle Gajowice

 

bu

12.20-12.40

Osiedle Zalesie

 

bu

12.20-14.15

Ul. Żeromskiego 3 jadłodajnia

Ok. 40 osób narodowości romskiej

Działania w zw. z wydawaniem posiłków  osobom ubogim – informowanie o

zasadach postępowania w czasie epidemii

12.25

Ul. Chopina SP nr 36

 

bu

12.30

Wyspy Słodowa, Bielarska, Piaskowa

 

bu

12.30

Park Kleciński

 

bu

12.30-13.00

Ul. Stalowa

 

3xzwrócono uwagę

12.30

Morskie Oko i tereny zielone

 

bu

12.30

Park Staromiejski

 

bu

12.40-12.55

Osiedle Pl. Grunwaldzki

 

bu

12.45-13.15

Wzgórze Partyzantów

 

bu

12.55

Ul. Długosza Park

 

bu

13.05

Ul. Bogedaina park Tarnogajski i otoczenie schroniska

 

bu

13.30

Park Staromiejski plac zabaw

 

bu

13.50

Ul. Wojszycka SP nr 64

 

bu

14.00

Ostrów Tumski

 

bu

14.00-15.45

Wały rzeki Widawa

 

bu

14.20

Park Grabiszyński

 

5xzwrócono uwagę

14.30

Pl. Powstańców Śl. SP nr 4

 

bu

14.35

Ul. Sołtysowicka stadion

 

bu

14.35

Ul. Królewiecka

 

 

14.50

Ul. Kużnicza 33-35 podwórze

 

bu

15.00

Ul. Świdnicka 9a

 

bu

15.05

Ul. Kazimierza Wlk. 42 podwórze

 

bu

15.10

Pl. Wolności

 

bu

15.15

Ul. Kuronia plac zabaw

 

bu

15.40

Park Staromiejski

 

bu

15.50

Ul. Królewiecka

 

 

15.50-16.30

Wzgórze Partyzantów

 

bu

16.30

Ul. Stabłowicka przystanek MPK

 

Wydano 10 pakiet maseczek

16.40

Ul. Solskiego

 

1xzwrócono uwagę

16.40-17.10

Park Staromiejski

 

bu

16.55

Ul. Solskiego Studio treningu personalnego

 

bu

17.05

Park Grabiszyński – cmentarze Żołnierzy Polskich i Włoskich, place zabaw i siłownia

 

3xzwrócono uwagę

17.20-17.50

Pl. Wolności

 

bu

17.20

Ul. Sukiennice 12 posterunek

 

Osoba bezdomna – wydano 5 pakietów maseczek

17.55

Promenada Staromiejska

 

bu

18.00-18.20

Ul. Milicka 6a tereny zielone

 

bu

18.25

Park Grabiszyński siłownia plenerowa

 

5xzwrócono uwagę

18.50

Ul. Sztabowa boisko

 

bu

19.00-19.20

Ul. Bałkańska 6 parking

 

wydano 5 pakietów maseczek

19.00

Park Skowroni

 

bu

19.35-20.00

Ul. Zawalna wały przeciwpowodziowe

 

bu

20.00-20.15

Ul. Przybyszewskiego 86 wnętrze podwórzowe

 

bu

19.30-20.30

Ul. Sieradzka

36 osób, wydano 4 pakiety maseczek ochronnych.

Działania przy StreetBusie w zw. z wydawaniem posiłków  osobom bezdomnym – informowanie o

zasadach postępowania w czasie epidemii

22.15-22.50

Ul. Sucha

15 osób

Działania przy StreetBusie w zw. z wydawaniem posiłków  osobom bezdomnym – informowanie o

zasadach postępowania w czasie epidemii

wf