W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

STRAŻ MIEJSKA W DZIAŁANIU – kontrole 18.05.2020 r. (czytaj dalej)

Straż Miejska Wrocławia prowadzi  działania związane z weryfikacją wykonywania nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

07.25

Rynek

1 osoba

Rozdano 1 pakiet maseczek

08.05

Park Południowy

1 osoba

Pouczono z art. 77 kw, rozdano 7 pakietów maseczek

08.25

Ogrody Ossolineum

 

Bez uwag

08.30

Plac zabaw ul. Szewska/ Kotlarska

 

Bez uwag

08.35

Ul. Januszowicka Sp nr 47

 

Bez uwag

08.50

Park Południowy + plac zabaw

 

Bez uwag

08.50

Wyspa Bielarska

 

Bez uwag

09.10

Plac Bema

 

Bez uwag

09.35

Ul. Psie Budy

2 osoby

Rozdano 5 pakietów maseczek

09.50

Ul. Celtycka/Kozanowska skwet zieleni i wały

 

Bez uwag

10.00

Park Południowy + plac zabaw

 

Rozdano 7 pakietów maseczek

10.10

Park Zachodni

 

Bez uwag

10.10

Ul. Miedzyrzecka tereny nadodrzańskie

 

Bez uwag

10.15

Ul. Na Grobli plac dla psów

 

Bez uwag

10.15

Ul. Krakowska SP nr 96 + plac zabaw

 

Rozdano 9 pakietów maseczek

10.20

Park Wschodni

 

Bez uwag

10.25

Ul. Januszowicka Sp nr 47

 

Bez uwag

10.30

Ul. Jastrzębia SP nr 81 boiska sportowe

 

Bez uwag

10.30

Ul. Zagłębiowska 8 LO HUSARZ

 

Bez uwag

10.30

Ul. Górecka/Wełniana plac zabaw

 

Bez uwag

10.35

Park Południowy + plac zabaw

 

Bez uwag

10.35

Ul. Chorzowska 55 przedszkole

 

Bez uwag

10.35

Ul. Na Grobli tereny zielone

 

Bez uwag

10.40

Ul. Powstańców Śl./Orla skwer

 

Bez uwag

10.40

Ul. Głubczycka 3 SP nr 99

 

Bez uwag

10.45

Ul.Sokola/Oksywska  staw

 

Bez uwag

10.45

Ul. Karpnicka ZSP + boisko szkolne

 

Bez uwag

10.50

Park Tarnogajski

 

Bez uwag

10.55

PKP Pracze Odrzańskie otoczenie

 

Bez uwag

11.05

Ul. Warszawska Przedszkole nr 51

 

Bez uwag

11.10

Park Zachodni

 

Bez uwag

11.10

Ul. Polna 4 SP nr 80

 

Bez uwag

11.20

Ul. Krakowska 1 galeria Sylwia i Family Point

 

Bez uwag

11.20

Pętla MPK Leśnica

 

Rozdano 3 pakiety maseczek

11.20

Ul. Semaforowa 42 Przedszkole nr 51

 

Bez uwag

11.20

Park Zachodni

 

Bez uwag

11.25

Ul. Centralna plac zabaw

 

Bez uwag

11.30

Ul. Zwycięska plac zabaw + siłownia

 

Bez uwag

11.30

Ul. Okólna/Niskie Łąki tereny zielone

 

Bez uwag

11.30

Park Brochowski

 

Rozdano 7 pakietów maseczek

11.30

Ul. Kamieńskiego /Pola

1 osoba

Wniosek o ukaranie do Sądu z art. 54 kw

11.35

Las Osobowicki

 

Bez uwag

11.35

Ul. Wiaduktowa Orlik 2012

 

Bez uwag

11.35

Ul. Płońskiego plac zabaw i park

 

Bez uwag

11.45

Las Rakowiecki

 

Bez uwag

11.50

Ul. Lotnicza /Metalowców boiska sportowe

 

Bez uwag

11.50

Ul. Terenowa 24 Orlik 2012

 

Bez uwag

11.55

Ul. Przystankowa 32 SP nr 23

 

Bez uwag

11.55

Ul. Sołtysowicka /Wojaczka

1 osoba

Wniosek o ukaranie do Sądu z art. 54 kw

12.00

Park Południowy

 

Bez uwag

12.00

Ul. Piotrkowska Przedszkole nr 10

 

Bez uwag

12.00

Ul. Kwiska/Legnicka skwer

 

Bez uwag

12.10

Park Wschodni

 

Bez uwag

12.15

Ul. Inowrocławska boiska sportowe

 

Bez uwag

12.15

Park Skowroni

 

Bez uwag

12.20

Las Stabłowicki

 

Bez uwag

12.25

Ul. Międzyrzecka wały przeciwpowodziowe

 

Bez uwag

12.25

Park Andersa

 

Bez uwag

12.30

Ul. Bogusławskiego otoczenie lokali

 

Bez uwag

12.35-13.05

Osiedle Gajowice

 

Bez uwag

12.55

Las Mokrzański

 

Bez uwag

13.00

Park Południowy + plac zabaw

 

Bez uwag

13.05

Ul. Sukiennice

2 osoby

Nałożono mandat za zanieczyszczanie miejsca publicznego, pouczono z art. 54 kw, rozdano 2 pakiety maseczek

13.55

Ul. Januszowicka Sp nr 47

 

Bez uwag

14.05

Park Południowy + plac zabaw

 

Bez uwag

14.25

Pl. Bema

 

Bez uwag

14.40

Wyspa Bielarska

 

Bez uwag

15.50

Ul. Kowalska SP nr 8

 

Bez uwag

16.00

Ul. Kolumba

1 osoba

Wniosek o ukaranie do Sadu z art. 54 kw

16.10

Ul. Magellana teren zielony

 

Bez uwag

16.20

Petla MPK Leśnica

 

Bez uwag

16.30

Ul. Marco Polo plac zabaw i tereny wodonośne

 

Bez uwag

16.40

PKP Leśnica – otoczenie stacji

 

Bez uwag

16.45

Osiedle Olimpia

 

Bez uwag

16.55

Ul. Vasco da Gama plac zabaw

 

Bez uwag

19.30-20.30

Ul. Sieradzka

50 osób

Działania przy StreetBusie w zw. z wydawaniem posiłków  osobom bezdomnym – informowanie o zasadach postępowania w czasie epidemii Wydano 5 pakietów maseczek

22.30-23.05

Ul. Sucha

10 osób

Działania przy StreetBusie w zw. z wydawaniem posiłków  osobom bezdomnym – informowanie o

zasadach postępowania w czasie epidemii

wf