W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

STRAŻNICY ODDAJĄ KREW – PRZYŁĄCZ SIĘ!!!

W dniu 21 maja ruszyła zapowiadana przez nas akcja, w której funkcjonariusze będą dzielili się niezastąpionym darem życia. W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Czerwonego Krzyża 5/9 od rana pojawiali się nasi strażnicy. Dziś było to 15 osób, a w kolejnych dniach dołączą pozostali chętni. Odpowiedzieliśmy zwiększonym składem na apele o oddawanie krwi. Od wielu lat przy Straży Miejskiej Wrocławia działa Klub HDK PCK zrzeszający pracowników Straży Miejskiej oraz osoby z zewnątrz. Regularnie dzielimy się tym co mamy najcenniejsze. Teraz czasy są inne i potrzeby ogromne dlatego w naszych szeregach zwiększona mobilizacja.

Krew jest lekiem, którego niczym nie można zastąpić. Podawana jest w stanach zagrożenia życia, podczas przeprowadzania operacji, leczenia osób z nowotworami i chorobami krwi, osobom po wypadkach drogowych.
Każdy może do nas dołączyć. Wystarczy przy rejestracji podać nr 152 lub nazwę HDK PCK Straży Miejskiej Wrocławia.
Przypominamy, że krwiodawcą może być osoba w wieku 18-65 lat, która w ostatnim czasie nie podróżowała do innych krajów, nie miała kontaktu z osobą zakażoną wirusem lub objętą kwarantanną, ciesząca się ogólnie dobrym stanem zdrowia. Każdy, kto zgłasza się do oddania krwi, musi być zdrowy, wypoczęty, w ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi wypić ok. 2 l płynów. W dniu donacji należy spożyć lekkostrawny posiłek oraz pamiętać o zabraniu ze sobą dokumentu tożsamości ze zdjęciem, numerem PESEL.
Informację o aktualnie obowiązujących procedurach można uzyskać bezpośrednio na stronie https://www.rckik.wroclaw.pl/ 

 

BD