W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

ŚWIĘTO WROCŁAWIA 2020 – Przemówienie prezydenta Wrocławia, Jacka Sutryka

Szanowny Panie Przewodniczący,

Panie i Panowie Radni

Szanowni Państwo,

 

 

z pewnością nie tak wyobrażaliśmy sobie święto Wrocławia. Od kiedy pamiętam towarzyszą mu zawsze silne i piękne emocje. Radość, poczucie dumy, ważne słowa i – najważniejsi tego dnia ludzie. Wrocławianki i wrocławianie. 24 czerwca, niezależnie od dnia tygodnia, w którym owa data wypada, jest dla nas zawsze wyjątkowym dniem. Również dzisiaj będzie wyjątkowo, niezależnie od trudnych okoliczności.

Przed rokiem w Starym Ratuszu wręczaliśmy Honorowe Obywatelstwo Wrocławia Oldze Tokarczuk. Padło tam wiele pięknych słów o naszym mieście, a dzięki samej Oldze radość przeciągnęła się także na jesień, gdy została laureatką Literackiej Nagrody Nobla – jako pierwsza powojenna Wrocławianka. Pamiętam 24 czerwca 2019 roku, pełną salę, wielką radość. Pamiętam także podobne uroczystości z lat ubiegłych… Nie godzi się, abyśmy dzisiejszego laureata nie potraktowali podobnie. Dlatego w porozumieniu z szefami klubów i Prezydium Rady zdecydowaliśmy, że dzisiejsze ogłoszenie Honorowego Obywatela Wrocławia i wszystkich wyróżnionych tak nagrodami Rady Miejskiej jak i Prezydenta Wrocławia będzie miało charakter wyłącznie symboliczny. Ogłosimy nagrodzonych, ale główne uroczystości – jeśli pozwoli na to sytuacja – przenosimy na jesień. Wtedy też chcemy wspólnie celebrować 30-lecie Samorządu i w kolejnych dniach powracać do wszystkich tych, z konieczności, przesuniętych w czasie rocznic i wydarzeń.

Powinniśmy, jestem o tym przekonany, świętować je we wspólnocie. Święto Wrocławia nie jest świętem samego tylko prezydenta i radnych, ale świętem wszystkich wrocławianek i wrocławian. Skoro nie możemy świętować wspólnie w czasie sanitarnych obostrzeń i poczucia niepewności, nie możemy spotkać się pod sceną na wrocławskim Rynku, odłóżmy uroczystości w czasie.

Mam nadzieję po wakacjach spotkać wszystkich Państwa w Sali Wielkiej Ratusza – domu wrocławskiej demokracji i samorządności, gdzie w godnej i bezpiecznej oprawie przedłużymy radość z dzisiejszego dnia.

Chcę powiedzieć jeszcze jedną ważną rzecz. Ostatnie miesiące pokazały jak silną wspólnotą jesteśmy we Wrocławiu. Silną siłą naszych mieszkańców. Myślę, że ostatnie takie zdarzenia i takie myślenie o sobie nawzajem obserwowaliśmy w 1997 roku. Ten rok jest w istocie trudniejszy. Klęska pandemii przeszła przez cały świat i zostanie z nami na dużo dłużej niż czas powodzi. Ale przez to, wierzę, jeszcze silnie scementuje wrocławską wspólnotę.

To już się w istocie dzieje. Skala pomocy wyświadczanej przez wrocławskie firmy i przedsiębiorstwa, ilość osób zaangażowanych w akcję szycia maseczek dla medyków, solidarność z restauratorami, ale też i ich działania na rzecz dowożenia posiłków do szpitali, akcje dedykowane białemu personelowi i służbom jak ta zamykająca się w wiele mówiącym haśle: „Na pomoc niosącym pomoc” – wszystko to pokazuje ile już wspólnie we Wrocławiu zbudowaliśmy.

Dziękuję także tym wszystkim, którzy silnie zaangażowali się w informowanie mieszkańców o sytuacji we Wrocławiu, szczególnie zespołowi portalu www.wroclaw.pl, który przygotowywał serwisy dla naszych mieszkańców w językach angielskim i ukraińskim. Grafikom Agencji Rozwoju Aglomeracji wrocławskiej i Biura Promocji Miasta – przygotowującym infografiki, szczególnie w czasie pandemii zaangażowanym dalece poza „normalny” czas pracy. Agendom urzędu zaangażowanym w koordynowanie pomocy dla osób w szczególnej sytuacji, tu symbolicznie wymienię Centrum Zarządzania Kryzysowego i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, dostępnym w szczególnych momentach 24 godziny na dobę. Urzędnikom pracującym w Centrach Obsługi Mieszkańców. Proszę Państwa, za cały ten czas Bardzo Państwu raz jeszcze dziękuję.

A wszystkim dzisiaj nagrodzonym gratuluję. Z wszystkich nagrodzonych bardzo się cieszę – są to bardzo symboliczne i bardzo dla Wrocławia ważne momenty. Mówiłem o tym już rok temu, mamy w naszym mieście szczęście, osoby, które nagradzamy przyjmując wyróżnienia, Wrocławiowi przydają splendoru.

Dziś odczytamy nazwiska ich wszystkich, zachowując ważne i piękne słowa laudacji na wspólne spotkanie.

Bardzo serdecznie pozdrawiam i bardzo nisko się kłaniam naszym najważniejszym dzisiaj – nieobecnym – gościom. Niecierpliwie czekam spotkania z Państwem, z ogromną wdzięcznością dla projektów i dzieł, które sprawiły, że Wrocław chce o Państwu pamiętać w sposób szczególny.

Myślę tu o Honorowym Obywatelu Wrocławia, panu doktorze Macieju Łagiewskim. Maćku, choćby ze względu na Ciebie i Twoje historyczne zacięcie jestem gotów poczekać, aby wręczyć Ci Honorowe Obywatelstwo właśnie w Sali Wielkiej wrocławskiego Ratusza.

Myślę o laureatach Nagrody Prezydenta Wrocławia. Wśród nich o Andrzeju Hrehorowiczu, wrocławskiej legendzie sportu akademickiego, za jego pośrednictwem zaangażowanemu w promocję wrocławskich uczelni na całym świecie.

O firmie Techland, wiodącej na rynku i rozpoznawalnej na całym świecie wśród graczy komputerowych, która bardzo aktywnie zaangażowała się w pomoc osobom doświadczonym pandemią.

O wieloletnim prezesie Dolnośląskiej Izby Gospodarczej, a zarazem osobie wielu aktywności, doktorze Zbigniewie Sebastianie, który swoją pracą działał i działa na rzecz dobra Wrocławia.

O stowarzyszeniu Non in Solo Pane Vid(v)it Homo – czyli „Nie samym chlebem żyje człowiek”, aktywizującym społeczeństwo do czynnego uczestnictwa w kulturze i sporcie.

O Towarzystwu Miłośników Wrocławia, które wydało w tym roku piękny wrocławski kalendarz 75-lecia powojennego Wrocławia, a na co dzień włącza się w pielęgnowanie pamięci o naszym mieście.

O Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej, równolatce powojennego Wrocławia, powstała bowiem w 1945 roku, przez lata współbudowała ważną tkankę naszego miasta.

Wreszcie o profesorze Krzysztofie Simonie, który – jakże aktualną klamrą –spiął ten wymieniony przeze mnie zbiór wyróżnionych. Panie profesorze, „dziękuję”, Wrocław dziękuje – to i tak bardzo mało za te ostanie miesiące działania czynem i słowem.

Pozdrawiam wyróżnionych nagrodami Wrocławia, przyznawanymi przez Radę Miejską naszego miasta, których wymieni za chwilę Pan Przewodniczący.

To bardzo skrótowa lista – jak Państwo słyszeli. Bez wielkich laudacji, ale i na nie przyjdzie czas. Grono ludzi i instytucji – ważnych dla Wrocławia, pokazujących jak bogatym w dobro miastem jesteśmy. Bardzo Państwu dziękuję.

Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Jeszcze się spotkamy w godnych okolicznościach. Ale już teraz bardzo państwu dziękuję i gratuluję! I gratuluję Wrocławiowi. Dobrych, mądrych, aktywnych mieszkańców.

więcej: https://www.wroclaw.pl/extra/swieto-wroclawia-2020

 

wf