W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

KONFERENCJA „EDUKACJA XXI WIEKU”

W dniu 10 września 2020 r. odbyła się Konferencja „Edukacja XXI wieku” zorganizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.

Obecna sytuacja epidemiologiczna w kraju wymusiła, aby edukacja stała się bardziej cyfrowa, multimedialna i globalna. Trudne wdrożenie e-edukacji podczas koronawirusowego kryzysu wymagało użycia nowych narzędzi: programów, aplikacji niezbędnych do łączenia się w wirtualnej przestrzeni, na poziomie dziecko – rodzic – nauczyciel.

Szkoła przyszłości i rozwijanie nowoczesnej edukacji a bezpieczeństwo w sieci, udostępnianie wizerunku, to zagadnienia, które były poruszane w czasie Konferencji.

Wśród wykładowców byli m.in. prof. dr hab. Maciej Sysło z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, dr Agnieszka Sokołowska Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Tomasz Kelner Dyrektor Wydziału Informatyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Jednym z prelegentów był również nasz funkcjonariusz z-ca Kierownika Grzegorz Muchorowski, który wygłosił wykład „Bezpieczeństwo – problemy wychowawcze w sieci”. Straż Miejska Wrocławia od wielu lat prowadzi zajęcia w szkołach obejmujące tematy: odpowiedzialności karnej nieletnich, praw autorskich, cyberprzemocy, demoralizacji i bezpieczeństwa w sieci. Nie ulega wątpliwości, że ten obszar zawsze budzi duże zainteresowanie wśród uczestników szkoleń, tak było też tym razem. Najważniejsze jest,  abyśmy pamiętali, że nie jesteśmy anonimowi w Internecie, tak jak nam się wydaje i że raz opublikowane przez nas treści pozostają tam na zawsze.

 

KB