W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU

20 lutego 2021 r. (sobota) strażnicy miejscy przeprowadzili kontrolę posesji przy ulicy Siedzikówny ujawniono:
👉 spalanie w piecu odpadów
👉 sprawca wykroczenia został ukarany mandatem

WF