W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

JUŻ W PONIEDZIAŁEK – obowiązkowa deratyzacja.

Ostatni piątek lutego – dziś można było spotkać w różnych rejonach miasta naszych funkcjonariuszy informujących o akcji. Rozdawano ulotki dla mieszkańców, plakaty do sklepów i punktów gastronomicznych.
Przypominamy!
Terminy obowiązkowej deratyzacji:
1 – 31 marca,
1 – 30 listopada,
dodatkowo 1 – 31 lipca w centrum Wrocławia oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.

Obowiązek spoczywa na właścicielach i zarządcach nieruchomości na których zlokalizowane są: sklepy spożywcze, restauracje, kawiarnie wraz z terenem ogródków gastronomicznych, budynki wielolokalowe podpiwniczone, komórki i pomieszczenia gospodarcze, podwórka i wiaty śmietnikowe.
PAMIĘTAJ!
– umieszczaj odpady, a szczególnie te żywnościowe, wyłącznie w przeznaczonych do tego, zamykanych pojemnikach;
– zachowaj czystość w miejscach gromadzenia odpadów;
– dbaj o właściwą ilość pojemników i odpowiednią częstotliwość ich opróżniania;
– umieszczaj odpady kuchenne, przeterminowaną żywność w osobnych, specjalnie oznaczonych pojemnikach i przekazuj uprawnionym służbom;
– zabezpiecz obiekt przed szkodnikami;
– rzetelnie wykonuj obowiązkową deratyzację.

BD