W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY !

16 marca 2021 r. (wtorek) strażnicy miejscy prowadzili  działania prewencyjno kontrolne pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym :

 

 

 

  • nałożono 78 mandatów na kwotę 17.500 zł.
  • założono 43 blokad na koła pojazdów
  • wydano dyspozycję odholowania 9 pojazdów
  • wszczęto 43 postępowania w związku z podejrzeniem popełnienia wykroczenia
  • pouczono 12 osób