W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY !

19 – 21 marca 2021 r. (piątek – niedziela) strażnicy miejscy prowadzili  działania prewencyjno kontrolne pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym :

 

 

 

  • nałożono 180 mandatów na kwotę 44.650 zł.
  • założono 48 blokad na koła pojazdów
  • wydano dyspozycję odholowania 21 pojazdów
  • odholowano 4 „wraki”
  • wszczęto 45 postępowań w związku z podejrzeniem popełnienia wykroczenia
  • pouczono 19 osób