W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY !

22 marca 2021 r. (poniedziałek) strażnicy miejscy prowadzili  działania prewencyjno kontrolne pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym :

 

 

 

  • nałożono 65 mandatów na kwotę 10.700 zł.
  • założono 15 blokad na koła pojazdów
  • wydano dyspozycję odholowania 9 pojazdów
  • wszczęto 50 postępowań w związku z podejrzeniem popełnienia wykroczenia
  • pouczono 15 osób
  • do Sądu zostaną skierowane 3 sprawy