W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY !

23 marca 2021 r. (wtorek) strażnicy miejscy prowadzili  działania prewencyjno kontrolne pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym :

 

 

 

  • nałożono 74 mandaty na kwotę 12.000 zł.
  • założono 30 blokad na koła pojazdów
  • wydano dyspozycję odholowania 7 pojazdów
  • wszczęto 43 postępowania w związku z podejrzeniem popełnienia wykroczenia
  • pouczono 18 osób