W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY !

24 marca 2021 r. (środa) strażnicy miejscy prowadzili  działania prewencyjno kontrolne pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym :

 

 

 

  • nałożono 85 mandatów na kwotę 20.900 zł.
  • założono 35 blokad na koła pojazdów
  • wydano dyspozycję odholowania 5 pojazdów
  • wydano dyspozycje usunięcia 2 „wraków”
  • wszczęto 23 postępowania w związku z podejrzeniem popełnienia wykroczenia
  • pouczono 13 osób
  • do Sądu zostanie skierowana 1 sprawa