W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

BEZPIECZNE OSIEDLA – NADODRZE (czytaj dalej)

24 marca 2021 r. (środa) pl. Św. Macieja, Wzgórze Słowiańskiej – strażnicy miejscy sprawdzają czy na spacerze z psem przestrzegamy obowiązujących przepisów:
👉 na terenach publicznych zwierzęta domowe mogą przebywać wyłącznie pod nadzorem osoby, która jest zdolna do sprawowania pełnej kontroli nad zachowaniem się zwierzęcia
👉 na terenach publicznych psy należy prowadzić na smyczy, zaś psy należące do ras uznawanych za agresywne oraz psy które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt, należy prowadzić na smyczy i w kagańcu

 

👉 zwolnienie psa ze smyczy na terenach publicznych jest dozwolone: a) na terenie ogrodzonych wybiegów dla psów b) w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi – pod warunkiem sprawowania pełnej kontroli nad psem a psy ras agresywnych i zachowujące się agresywnie wobec ludzi i innych zwierząt mają założony kaganiec
👉 osoba z która przebywa zwierzę w miejscach publicznych zobowiązana jest do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę (odchody umieszczamy w pojemnikach na odpady komunalne zmieszane lub w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach
UWAGA: nieprzestrzeganie tych obowiązków jest wykroczeniem za które strażnik miejski może ukarać mandatem‼️