W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY !

25 marca 2021 r. (czwartek) strażnicy miejscy prowadzili  działania prewencyjno kontrolne pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym :

 

 

 

  • nałożono 59 mandatów na kwotę 6.400 zł.
  • założono 13 blokad na koła pojazdów
  • wydano dyspozycję odholowania 5 pojazdów
  • wszczęto 34 postępowania w związku z podejrzeniem popełnienia wykroczenia
  • pouczono 9 osób