W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY !

26 – 28 marca 2021 r. (piątek – niedziela) strażnicy miejscy prowadzili  działania prewencyjno kontrolne pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym :

 

 

 

  • nałożono 190 mandatów na kwotę 50.690 zł.
  • założono 43 blokady na koła pojazdów
  • wydano dyspozycję odholowania 19 pojazdów
  • wszczęto 33 postępowania w związku z podejrzeniem popełnienia wykroczenia
  • pouczono 20 osób