W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

ROZPOCZĘŁY SIĘ SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19 DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH

27 marca 2021 r. pierwsza 20 osobowa grupa strażników miejskich została zaszczepiona szczepionką Astra–Zeneca.

Strażnicy codziennie maja kontakt z potencjalnymi nosicielami wirusa – poddanie się szczepieniu jest pomocne w przerwaniu transmisji koronawirusa z człowieka na człowieka. W poczuciu odpowiedzialności za zdrowie własne, naszych bliskich i tych których spotykamy w naszej pracy – chcemy przerwać łańcuch zakażeń.

 

 

 

Służby mundurowe:  funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, strażnicy miejscy, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy górscy i wodni wykonujący działania ratownicze.