W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY !

29 marca 2021 r. (poniedziałek) strażnicy miejscy prowadzili  działania prewencyjno kontrolne pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym :

 

 

 

  • nałożono 71 mandatów na kwotę 16.150 zł.
  • założono 14 blokad na koła pojazdów
  • wydano dyspozycję odholowania 6 pojazdów
  • wszczęto 10 postępowań w związku z podejrzeniem popełnienia wykroczenia
  • pouczono 15 osób