W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU (zdjęcia)

W dniu 29.03.2021r. (poniedziałek) Las Rakowiecki – Kładka Siedlecka, strażnicy miejscy ujawnili – zanieczyszczenie kanału deszczowego z ujściem do Odry.
👉na miejsce wezwano Jednostkę Straży Pożarnej, która po wstępnym teście wykazała obecność środków powierzchniowo czynnych.
👉 w związku z powyższym na miejsce przyjechali pracownicy z laboratorium MPWiK
👉 pobrano próby do przebadania przez specjalistów w laboratorium stacjonarnym – źródłem zanieczyszczeń są najprawdopodobniej bytowe odpady ciekłe ze zbiorników bezodpływowych

 

wf