W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY !

30 marca 2021 r. (wtorek) strażnicy miejscy prowadzili  działania prewencyjno kontrolne pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym :

 

 

 

  • nałożono 62 mandaty na kwotę 15.800 zł.
  • założono 10 blokad na koła pojazdów
  • wydano dyspozycję odholowania 1 pojazdu
  • wszczęto 32 postępowania w związku z podejrzeniem popełnienia wykroczenia
  • pouczono 11 osób