W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY!

31 marca 2021 r. (środa) strażnicy miejscy prowadzili  działania prewencyjno kontrolne pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym :

 

 

 

  • nałożono 39 mandatów na kwotę 4.000 zł.
  • założono 13 blokad na koła pojazdów
  • wydano dyspozycję odholowania 17 pojazdów
  • wszczęto 5 postępowań w związku z podejrzeniem popełnienia wykroczenia
  • pouczono 21 osób