W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY !

1 kwietnia 2021 r. (czwartek) strażnicy miejscy prowadzili  działania prewencyjno kontrolne pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym :

 

 

 

  • nałożono 44 mandaty na kwotę 4.300 zł.
  • wydano dyspozycję odholowania 7 pojazdów
  • wszczęto 18 postępowań w związku z podejrzeniem popełnienia wykroczenia
  • pouczono 10 osób
  • zostanie sporządzonych 5 wniosków o ukaranie do Sądu