W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY !

6 kwietnia 2021 r. (wtorek) strażnicy miejscy prowadzili  działania prewencyjno kontrolne pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym :

 

 

 

  • nałożono 4o mandatów na kwotę 4.000 zł.
  • wydano dyspozycję odholowania 15 pojazdów
  • założono 7 blokad na koła pojazdów
  • wszczęto 27 postępowań w związku z podejrzeniem popełnienia wykroczenia
  • pouczono 7 osób