W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY !

7 kwietnia 2021 r. (środa) strażnicy miejscy prowadzili  działania prewencyjno kontrolne pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym :

 

 

 

  • nałożono 49 mandatów na kwotę 4.900 zł.
  • wydano dyspozycję odholowania 12 pojazdów
  • założono 8 blokad na koła pojazdów
  • wszczęto 22 postępowań w związku z podejrzeniem popełnienia wykroczenia
  • pouczono 8 osób