W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

LATO W ZAJEZDNI

27 czerwca nasi funkcjonariusze z Animal Patrolu wzięli udział w festynie „Lato w Zajezdni” zorganizowanym w Centrum Historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej. W czasie imprezy mieszkańcy mogli zobaczyć sprzęt z Oddziału Ochrony Środowiska i Animal Patrolu.

Największym zainteresowaniem cieszyła się możliwość wzięcia udziału w warsztatach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedweterynaryjnej. Nie zabrakło również rozmów o obowiązkach właścicieli w utrzymywaniu zwierząt domowych, gospodarki odpadami czy zagrożeń dla lokalnego środowiska. Dziękujemy mieszkańcom za ten wspólny czas.

 

 

KB