W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PSI PIKNIK NA NISKICH ŁĄKACH

Oj działo się, działo w weekend na Niskich Łąkach. Zgodnie z zapowiedzią w dniu 4 lipca nasi funkcjonariusze z Animal Patrolu: Angelika Wiwatowska, Mateusz Kantor i Piotr Balicki wzięli udział w „Psim Pikniku”. Ten dzień obfitował w ważne rozmowy o obowiązkach właścicieli w utrzymaniu zwierząt domowych.

Strażnicy opowiadali również najmłodszym o swojej pracy i zadaniach, jakie wykonują na co dzień. Największym zainteresowaniem wśród uczestników tego wydarzenia cieszyła się możliwość wzięcia udziału w warsztatach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedweterynaryjnej. Dziękujemy za ten wspólny czas!

 

 

KB