W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

08,09,10 października 2021 r. (piątek, sobota, niedziela) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
nałożyli 307 mandatów na kwotę 53 100 ;
wydali dyspozycje odholowania 43 pojazdów;
na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 173 blokady;
pouczyli 46 osób;
wszczęli 177 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.