W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

11 października 2021 r. (poniedziałek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 119 mandatów na kwotę 20 550 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 12 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 50 blokad;
• pouczyli 29 osób;
• wszczęli 40 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.