W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

SZKOLNA ULICA – dbamy o bezpieczeństwo uczniów

1 października rozpoczęła się druga edycja programu „Szkolna ulica”. W ramach działań dla poprawy bezpieczeństwa uczniów w drodze do placówek wyłączono z ruchu samochodowego fragmenty ulic. Zakaz ruchu obowiązuje pół godziny przed pierwszym dzwonkiem. Przy każdej z wytypowanych szkół czuwają funkcjonariusze Straży Miejskiej Wrocławia. Jesteśmy obecni przy ul. Górnickiego, ul. Wandy, ul. Częstochowskiej, a także ul. Gałczyńskiego.

BD