W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

12 października 2021 r. (wtorek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 60 mandatów na kwotę 7300 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 7 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 37 blokad;
• pouczyli 12 osób;
• wszczęli 91 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.