W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

13 października 2021 r. (środa) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 129 mandatów na kwotę 20 700 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 18 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 57 blokad;
• pouczyli 14 osób;
• wszczęli 47 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.